Program vid Campus Gotland 2023/2024

Bild

Anmälan till program med start hösten 2024 öppnar 15 mars 2024. Nedan visas programutbudet för läsåret 2023/2024. 

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startade hösten 2023 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2023 finns här.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2023/2024

​Anmälan till program med start hösten 2024 öppnar 15 mars 2024 förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ansökan är öppen 15 februari - 15 mars. Nedan visas programutbudet för läsåret 2023/2024. 

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startade hösten 2023 vid Campus Gotland.

Studera med hållbarhetsfokus

Bild

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus

Senast uppdaterad: 2023-10-30