Program vid Campus Gotland 2019/2020

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startade hösten 2019 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå finns här.

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens program var 15 april 2019. Anmälan till program hösten 2020 öppnar 15 mars 2020 via Antagning.se.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2019/2020

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Sista ordinarie anmälningsdag till program på avancerad nivå, som startade hösten 2019, var 15 april 2019. Anmälan till program hösten 2020 öppnar 15 mars 2020 via Antagning.se.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Studera med hållbarhetsfokus

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus