Program vid Campus Gotland 2020/2021

Tre studenter (beskrivande bild)

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2020 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå finns här.

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens program var 15 april 2020. Sen anmälan till programmen öppnar 15 juli via Antagning.se. Läs mer om vad sen anmälan innebär.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2020/2021

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperioden via Antagning.se är öppen 16 mars - 15 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ordinarie ansökan var öppen 17 februari - 16 mars.

Sen anmälan till programmen öppnar 15 juli via Antagning.se. Läs mer om vad sen anmälan innebär.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Studera med hållbarhetsfokus

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus