Sök kurser inom ditt program

Som nuvarande programstudent ska du i många fall själv anmäla dig till nästa termins kurser via Antagning.se. Det gäller både valbara och obligatoriska kurser. Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Läs mer om att söka kurser inom program.

Bildobjekt

Campus Gotlands körer & orkestrar

Vill du sjunga i kör eller spela i band/orkester?

Campus Gotland och Gotlands studentkår Rindi i samarbete med GotlandsMusiken erbjuder dig såväl plats i någon av våra båda körer eller i ett band eller till och med i en kammarorkester. Gratis förstås! Läs mer om Campus Gotlands körer & orkestrar.

Universitetskyrkan i Visby

Universitetskyrkan finns till för dig som student, bland annat när du behöver någon att prata med. Den finns till för alla oavsett tro eller inte tro, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning.

Läs mer om universitetskyrkan i Visby.

Senast uppdaterad: 2023-09-20