Blått Centrum Gotland

En samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland.

Hållbart vattenbruk

Hållbart vattenbruk är ett av fokusområdena inom Blått Centrum Gotland. Idag är det möjligt att odla fram både fisk, skaldjur, blötdjur (musslor och ostron) och alger. Men hur kan vattenbruk bidra till en hållbar utveckling? Vad finns det för tekniker? Vilka förutsättningar finns på Gotland?

Läs mer om hållbart vattenbruk här

Algodling i Östersjön

GRASS | Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

Interregprojektet GRASS syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Blått Centrum Gotlands del i projektet består av provodlingar som ägt rum vid Forskningsstationen Ar.

Avslutade projekt och aktiviteter

Vatten på Gotland

Projektet genomfördes av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län mellan 2014 och 2017 och resulterade i 7 delprojekt, bland annat med fokus på algskörd på Gotland, grunda havsvikar och avloppsvatten för bevattning . Läs mer om Vatten på Gotland och delprojekten här.

Beslutsstödsverktyget SCARCE

På en ö som Gotland har vattenförsörjningen länge varit i fokus och de senaste tio åren har många åtgärder mot vattenbrist gjorts. Men kommer vattenresurserna räcka till när klimatet förändras? Ett projekt för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning. Läs mer om arbetet med beslutsstödsverktyget SCARCE

Vattenbruk på Ar

Ett projekt för ökad kunskap om hållbart vattenbruk. Utställning av akvaponik i miniatyr för besök och utbildning vid Forskningsstationen Ar. Läs mer om Vattenbruk på Ar

Internationell kräftkonferens på Gotland

Blått Centrum Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Östra Finlands universitet arrangerade en internationell konferens om kräftor 2019. Mer information om konferensen

Företag och organisationer

Science Park Gotland

Har du en affärsidé inom vattenområdet som du vill utveckla? Ta kontakt med Science Park Gotland som bedriver inkubatorverksamhet på Gotland. Blått Centrum Gotland bidrar med sin expertkompetens och sitt nätverk vilket gör att vi tillsammans kan ge ett starkt erbjudande till bolag inom vattenområdet.

Gotlands havsmiljöförening

Gotlands Havsmiljöförening har till uppgift att stödja och stimulera lokal medborgarstyrd havsförvaltning och utvecklingen av den ”blå näringen” på Gotland. Här ingår de lokala föreningarna Vägumeviken, Lergrav, Valleviken, Lausviken, Östergarn, Austarviken, Burgsviken och Gansviken.

Följ Gotlands havsmiljöförening på facebook

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar i Fleringe socken på norra Gotland bedriver Uppsala universitet forskning om flera av de frågor som Blått Centrum Gotland arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Senast uppdaterad: 2021-12-21