Blått Centrum Gotland

En samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. Vi arbetar med utvecklingsfrågor kring vatten, både på land, vid kusten och i havet - med fokus på Gotland.

Forskningsstationen Ar

Vid Forskningsstationen Ar i Fleringe socken på norra Gotland bedriver Uppsala universitet forskning om flera av de frågor som Blått Centrum Gotland arbetar med. Stationens unika läge mellan sjö och hav erbjuder goda möjligheter för såväl brackvattens- som limniska studier.

Algodling i Östersjön

GRASS | Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea

Interregprojektet GRASS syftar till att undersöka förutsättningarna för hållbar odling av alger i Östersjön. Blått Centrum Gotlands del i projektet består av provodlingar som ägt rum vid Forskningsstationen Ar.

Företag och organisationer

Science Park Gotland

Har du en affärsidé inom vattenområdet som du vill utveckla? Ta kontakt med Science Park Gotland som bedriver inkubatorverksamhet på Gotland. Blått Centrum Gotland bidrar med sin expertkompetens och sitt nätverk vilket gör att vi tillsammans kan ge ett starkt erbjudande till bolag inom vattenområdet.

Gotlands havsmiljöförening

Gotlands Havsmiljöförening har till uppgift att stödja och stimulera lokal medborgarstyrd havsförvaltning och utvecklingen av den ”blå näringen” på Gotland. Här ingår de lokala föreningarna Vägumeviken, Lergrav, Valleviken, Lausviken, Östergarn, Austarviken, Burgsviken och Gansviken.

Följ Gotlands havsmiljöförening på facebook

Några av våra tidigare projekt och aktiviteter

Räcker vattnet i ett varmare klimat?

På en ö som Gotland har vattenförsörjningen länge varit i fokus och de senaste tio åren har många åtgärder mot vattenbrist gjorts. Men kommer vattenresurserna räcka till när klimatet nu förändras?

I projektet SCARCE utvecklade Sveriges geologiska undersökning, SGU, en modell över hur vattentillgången förändras i ett avrinningsområde på Gotland ända fram till seklets slut. Man baserade modellen på dagens samhällsstruktur och ”lade på” de olika klimatscenarier SMHI utvecklat till 2100. Resultatet blev ett verktyg som klarar att utvärdera och jämföra olika klimatanpassningsåtgärder inom t ex jordbruk, industri, bostäder, vattenproduktion etc. samt vilka alternativ som är kostnadseffektivast. Projektet var ett samarbete mellan SGU, RISE, SLU, Chalmers och Blått Centrum Gotland med finansiering från SMHI.

Internationell kräftkonferens på Gotland

Blått Centrum Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Östra Finlands universitet arrangerade en internationell konferens om kräftor 27 - 30 augusti 2019.

Vatten på Gotland

Projektet Vatten på Gotland drevs av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län mellan 2014 och 2017 och resulterade i ett antal delprojekt.

Senast uppdaterad: 2021-11-08