Jobba vid Campus Gotland

Jobba vid Campus Gotland

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Vi är ca 200 anställda, varav runt 150 är forskare/lärare och ett 40-tal medarbetare som jobbar med administrativt stöd. Dessa sammantaget representerar ett 20-tal institutioner från samtliga vetenskapsområden, centrumbildningen Swedesd, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration som svarar för det administrativa stödet.

Campus Gotland har i dagsläget cirka 2 200 helårsstudenter, varav circa 1 250 på campus. Läs om Campus Gotland i korthet.

Våra lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby. Läs mer om Visby och Gotland.

Lediga tjänster vid Campus Gotland

Forskarskolan i hållbar utveckling

Just nu rekryterar vi doktorander till Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling som ska starta i januari 2021 (se tjänsterna ovan). Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling.

Läs mer om forskarskolan