Jobba vid Campus Gotland

Bild: Jobba vid Campus Gotland

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Vi är ca 230 anställda, varav runt 170 är forskare/lärare och ett 60-tal medarbetare som jobbar med administrativt stöd. Dessa sammantaget representerar ett 20-tal institutioner från samtliga vetenskapsområden, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration som en av avdelningarna som svarar för det administrativa stödet.

Campus Gotland har i dagsläget (2021/2022) cirka 2 200 helårsstudenter, varav circa 1 500 på campus. Läs om Campus Gotland i korthet.

Våra lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby. Läs mer om Visby och Gotland.

Senast uppdaterad: 2023-04-28