Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom energiteknik, kulturvård samt inom speldesign.

Tvärvetenskaplig forskarskola i hållbar utveckling

I januari 2021 öppnade Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolans främsta uppgift är att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling.

Läs mer om forskarskolan

Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar

Forskningsstationen Ar är en av Uppsala universitets biologiska stationer, förlagd på norra Gotland, mellan Bästeträsk och Östersjön.

Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

Utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Läs mer i Mål och strategier vid Uppsala universitet.

Utveckling och innovation

Många nya idéer växer fram ur forskningen. Uppsala universitet främjar samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle och arbetar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer.

UU Innovation är en stödenhet inom universitetet som både stöttar forskare och studenter med att testa idéer och att hitta samarbetspartners och hjälper näringsliv och samhälle med hur man kan samarbeta med universitetet.  

Hur UU innovation jobbar för aktiv samverkan mellan företag, organisationer och universitetets forskare kan du läsa om på UU innovations webbsida om samarbeten.


Några exempel på idéer och upptäckter som kommersialiserats med stöd av UU Innovation.

Senast uppdaterad: 2022-12-15