Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2024

Bildobjekt

Ordinarie anmälningsperiod till kurser med start våren 2024 var öppen till och med 16 oktober via Antagning.se. Sen anmälan öppnar 15 december. 

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp Kursen ges vid behov på engelska.
Fältkurs i arkeologi, 7,5 hp
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi, 7,5 hp - engelska
Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet, 7,5 hp - engelska
Osteologi B, 30 hp

Biologi/Miljövetenskap/Hållbar utveckling
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Att leda hållbarhetsarbete, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans
Genetik, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart - engelska
Miljö och klimat i förändring, 10 hp - engelska

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp - engelska
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt, 10 hp - engelska
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart - engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektering, 15 hp  - distans - engelska

Etnologi
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp - campus eller distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Den nya landsbygden, 7,5 hp
Det offentliga rummet, 7,5 hp
Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Plananalys och kvalitativ metod, 15 hp
Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp
Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans

Informationssystem/Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp
Data analytics, 7,5 hp
Databaser 2, 7,5 hp
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering B, 30 hp - kurspaket
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp - kurspaket - distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - distans
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp
Interaktionsdesign och UX, 7,5 hp

Konstvetenskap
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - distans

Kulturvård
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp - engelska
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp - engelska

Ledarskap/Kvalitetsteknik/Teknik
Byggnadsrenovering för energieffektivisering, 7,5 hp
Ledarskap - kvalitet - förbättring B, 30 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2, 30 hp - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - distans

Speldesign/Gestaltning
Digital skulptering 1, 7,5 hp - distans - engelska
Digital skulptering 2, 7,5 hp - distans - engelska
Grafisk design för spel, 7,5 hp - distans - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Kritiskt skapande, 7,5 hp - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Transformativ speldesign 2, 7,5 hp - distans - engelska

Senast uppdaterad: 2023-11-20