Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2023

Bild

Ordinarie anmälan via Antagning.se till kurser med start våren 2023 stängde 17 oktober 2022. Sen anmälan för vissa kurser öppnade 15 december. Fler datum för anmälan.

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Afrika: historier, ekologier och hållbarhet, 7,5 hp - engelska
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp Kursen ges vid behov på engelska.
Fältkurs i arkeologi, 7,5 hp
Osteologi B, 30 hp
Vikingen - ideal och realitet, 7,5 hp - engelska

Biologi/Miljövetenskap/Hållbar utveckling
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Att leda hållbarhetsarbete, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans
Genetik, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart - engelska
Miljö och klimat i förändring, 10 hp - engelska

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp - engelska
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt, 10 hp - engelska
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart - engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektering, 15 hp  - distans - engelska

Etnologi
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp - campus eller distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Den nya landsbygden, 7,5 hp
Det offentliga rummet, 7,5 hp
Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Plananalys och kvalitativ metod, 15 hp
Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp
Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans

Informationssystem/Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp
Data analytics, 7,5 hp
Databaser 2, 7,5 hp
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering B, 30 hp - kurspaket
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp - kurspaket
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp
Interaktionsdesign och UX, 7,5 hp

Konstvetenskap
1900-talet mode och miljöer, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - campus eller distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - campus eller distans

Kulturvård
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Byggnadsrenovering för energieffektivisering, 7,5 hp
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Klimat och kulturarv, 7,5 hp - engelska
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp - engelska
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp - engelska
Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Ledarskap/Kvalitetsteknik/Teknik
Ledarskap - kvalitet - förbättring B, 30 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2, 30 hp - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - distans
Ledarskap och konflikthantering, 5 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans

Speldesign/Gestaltning
Avancerade metoder för speldesignforskning, 7,5 hp - engelska
Digital skulptering 1, 7,5 hp - distans - engelska
Digital skulptering 2, 7,5 hp - distans - engelska
Grafisk design för spel, 7,5 hp - distans - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - distans - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Transformativ speldesign 2, 7,5 hp - distans - engelska

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp  - distans

Senast uppdaterad: 2023-04-18