Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2022

Bild

Anmälan via Antagning.se till kurser med start våren 2022 var öppen 15 september - 15 oktober. 

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Fältkurs i arkeologi, 7,5 hp
Kulturmiljövård och uppdragsarkeologi, 7,5 hp​ - engelska
Medeltidens materiella källor i Östersjöområdet, 7,5 hp - engelska
Osteologi B, 30 hp

Biologi/Miljövetenskap/Hållbar utveckling
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans med frivilllig träff i Visby
Genetik, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - kvartsfart - engelska
Miljö och klimat i förändring, 10 hp - engelska
Miljödata och tillämpad miljöstatistik, 10 hp

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp - engelska
Projektkurs: förstudie till vindkraftprojekt, 10 hp - engelska
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart - engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektering, 15 hp  - distans - engelska

Etnologi
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp - campus eller distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Den nya landsbygden, 7,5 hp
Det offentliga rummet, 7,5 hp
Ekonomisk globalisering, 7,5 hp - distans
Miljö- och förvaltningsrätt för samhällsplanerare, 15 hp
Plananalys och kvalitativ metod, 15 hp
Resurser, teknologier och hållbar planering, 15 hp
Samhällsplanering och energiomställning, 15 hp
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans

Informationssystem/Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp - campus eller distans
Data analytics, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 2, 7,5 hp - campus eller distans
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering B, 30 hp - kurspaket
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp - kurspaket
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp - campus eller distans
Interaktionsdesign och UX, 7,5 hp
Systemutvecklingsmetoder, 7,5 hp

Juridik
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap
1900-talet mode och miljöer, 7,5 hp - distans
Att skriva in sig i byggnaden: Arkitektur, beställare, identitet, 7,5 hp - distans
Det moderna livets spegel, 7,5 hp - distans
Den moderna stadens födelse, 7,5 hp - distans
Den samtida stadens liv och form, 7,5 hp - distans
Design och konsthantverk, 7,5 hp - distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, 7,5 hp - distans
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - distans
Reklamens bild och funktion, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - distans

Kulturvård
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Klimat och kulturarv, 7,5 hp - engelska
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp - engelska
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp - engelska
Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Ledarskap/kvalitetsteknik
Hållbar utveckling och CSR, 5 hp - distans
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring B, 30 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C2, 30 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans  - distans
Processförbättring för hållbar utveckling, 5 hp - distans

Speldesign/Gestaltning
Digital skulptering, 7,5 hp - distans - engelska
Grafisk design för spel, 7,5 hp - distans - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp

Senast uppdaterad: 2022-04-27