Universitetetsdagen på Campus Gotland

Varje år bjuder vi in gymnasieelever till Universitetetsdagen på Campus Gotland.

Universitetetsdagen är en informationsdag om universitetsstudier och ett tillfälle då du kan informera dig om hur det kan vara att plugga vid universitetet i allmänhet och vid Campus Gotland i synnerhet.

I korta informationspass möter du lärare och studenter som berättar om våra utbildningar, om utlandsstudier, om studentlivet, etc. Våra studievägledare finns på plats för att besvara dina frågor.

Senaste universitetetsdagen på Campus Gotland ägde rum 24 oktober 2018 för elever i gymnasiets årskurs 3 (Läs om universitetsdagen 24 oktober), 14 februari 2018 för elever i gymnasiets årskurs 3 (Läs mer om universitetsdagen 14 februari) samt 22 november 2017 för elever i gymnasiets årskurs 2 (Läs mer om universitetsdagen 22 november).

Praktiska frågor

Studierna är inte det enda du behöver ha koll på för att börja plugga. För att trivas som student är vardagslivet med bland annat bostad och pengar också viktigt. Läs om praktiska frågor.

Kontakta oss om du har några frågor!

Kontakta Studievägledningen vid Campus Gotland om du har frågor kring studiebesök eller Öppet hus.