Studieplan för Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master's Programme in Sustainable Destination Development

Inriktning: Hållbara naturbaserade destinationer (Sustainable Nature-Based Destinations)

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: THD2N
  • Inriktningskod: HALL
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2017/120
  • Studieplanen gäller från: HT 2018

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Hållbara naturbaserade destinationer (giltig från HT 2018)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4