Studieplan för Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

Master's Programme in Sustainable Destination Development

Inriktning: Entreprenörskap för destinationsutveckling (Entrepreneurship for Destination Development)

  • 60 högskolepoäng
  • Programkod: THD2N
  • Inriktningskod: ENTR
  • Fastställd: 2017-11-28
  • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: TEKNAT 2017/120
  • Studieplanen gäller från: HT 2018

Studieplan(er)

  • Senaste studieplan för inriktningen Entreprenörskap för destinationsutveckling (giltig från HT 2018)

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4