Studieplan för Sjuksköterskeprogrammet

Nursing Programme

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: MSJ1Y
  • Fastställd: 2013-06-03
  • Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2017-04-25
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten
  • Diarienr: Medfarm 2017/123
  • Studieplanen gäller från: HT 2017
  • Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Versioner av studieplanen

Studieplan(er) som tillhör utbildningsplan från HT 2017:

  • Senaste studieplan (giltig från HT 2017)