Kandidatprogram i speldesign och grafik

Läsåret 2021/2022

Bild för Kandidatprogram i speldesign och grafik 2021/2022
  • 180 hp
  • HT 2021, Visby, 100 %, Campus
  • Utbildningsplan
Anmälan

Programmet ger dig de verktyg du behöver för att förstå och arbeta med spel på professionell nivå och utrustar dig för att kunna utveckla nya uttryck och upplevelser inom spelmediet. Programmet är specialiserat på produktion av spelgrafik. Utexaminerade studenter driver egna utvecklingsstudior eller arbetar på spelföretag i och utanför Sverige. Programmet ges på Campus Gotland i Visby, en miljö präglad av närhet mellan lärare och studenter.

Om programmet

Kandidatprogrammet i speldesign och grafik ger en akademisk utbildning i huvudområdet speldesign och i biområdet gestaltning, inriktat mot 2D- och 3D-grafik för spel. Du får färdigheter och kunskaper i att utveckla spel, liksom en god förståelse för hur de fungerar och påverkar oss. Utbildningen varvar praktisk spelutveckling i projektform med teoretiska kurser inom speldesign och biområdet.

Inom speldesign utforskas teorier och metoder i speldesign, spelutveckling och spelanalys. Som speldesigner behöver du goda kommunikativa färdigheter både för att kommunicera med ditt arbetslag och för att utforma spelarens upplevelse. Utbildningen innehåller därför kommunikativ träning som ger färdigheter i att uttrycka sig muntligt såväl som i text, bild och spel.

Som grafiker får du lära dig att producera grafik för 2D- och 3D-spel. Teoretisk och artistisk kunskap kombineras med de praktiska och tekniska färdigheter som krävs för spelutveckling. Utvecklingsprocessen kräver normalt insatser av speldesigners, grafiker, producenter, testare och programmerare. Därför kommer du också att få träna de samarbetstekniska färdigheter som en grafiker behöver i ett mångsidigt, och i branschen ofta internationellt, spelutvecklingsprojekt.

Utbildningen har ett gott anseende internationellt tack vare den höga nivån på studenternas produktioner. Studentteam från Campus Gotland har en tradition av att vinna priser för sina spel, särskilt vid prestigefyllda Swedish Game Awards.

Institutionen för speldesign är medlem i Higher Education Video Game Alliance, en sammanslutning av huvudsakligen nordamerikanska spelutvecklingsutbildningar på högskolenivå där såväl utbildnings- som forsknings- och branschfrågor står på agendan.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med speldesign som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
- I am enrolled to Game Design and Graphics.

What made you choose this programme and specialisation?
- I always loved games and art. When I was studying in my previous university in my home country, I realised it wasn't what I wanted to do my whole life. I decided to study the thing I love instead.

What made you choose Uppsala University?
- After I decided what I want to study, I made a research about universities on global scale. Uppsala University was the best choice available for me not just for its name, but also because Sweden was a country I wanted to see and live in.

What are the best things about your programme?
- One of the best things is that we are always making a game. Not just for classes, but also for  game jams and game events. Students are overall very enthusiastic and eager to try new things for their games. 

Describe how an average day looks for you
- Our schedules vary depending on the courses we take. I usually go to school in the morning. After school, I either meet with my group if there is a scheduled meeting, or return home. I usually draw and play games in the evening. Sometimes I meet with a friend from graphics and draw together.

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
- Peaceful. The campus is beautiful, being located next to the park and the seaside, facing the medieval town. There are always people enjoying the view and the nature when the weather is good. Since the library is public, there are often families and local people around as well, which makes the area more lively. During the classes, all teachers are flexible and they don't stress out students with workload or grades.  

What do you hope to do after you graduate?
- I am hoping to find a job in Stockholm, and improve myself in the industry.  

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
- My biggest advice is not to apply if they are not sure if they will like the programme because students are expected to do research and learn by themselves for the most part. There are always projects and group works which would wear down a person who doesn't have interest. Another advice I would give, especially for graphic students, is to learn as much as they can about drawing / art before they come here. The school has students who have background in drawing and others who never drew before. The projects can be difficult to people who are new to drawing.

Autumn 2019

Registrera ditt intresse

Upplägg

Kandidatprogram i speldesign och grafik omfattar tre års studier där huvudområdet speldesign läses parallellt med biområdet gestaltning i såväl teoretiska kurser som praktiska projektkurser. De projektbaserade kurserna ges inom ämnet speldesign. Du kommer att läsa kurserna i speldesign tillsammans med studenter på övriga program inom speldesign vid Campus Gotland. Dina kunskaper i såväl gestaltning som speldesign omsätts i praktiken för att producera spel tillsammans med studenter från samtliga speldesignprogram i Visby.

Programmet ger dig på så sätt möjligheten att kontinuerligt testa och använda dina kunskaper i realistiska scenarion. Projektkurserna visar på de utmaningar som uppstår när man arbetar i ett arbetslag som innehåller personer med bakgrunder inom många olika discipliner. Både projekten och de teoretiska kurserna tränar dig i akademiskt skrivande och presentation, vilket förbereder dig inför det examensarbete som avslutar det tredje året.

Speldesign utgör 105 högskolepoäng (hp) av de 180 hp som ges inom programmet, medan biområdet i grafik/gestaltning i konvergerande medier utgör minst 30 hp. I programmet ingår därutöver valbara kurser om 45 hp, som du kan ägna åt att få ytterligare bredd eller fördjupning inom huvud- eller biområdet, alternativt åt utlandsstudier.

Grafikkurserna börjar från grunden och kommer efter första terminen att leda till ett mindre spelprojekt. Undervisningen och projekten tilltar sedan i komplexitet och omfattning under resten av programmet. Grafikkurserna behandlar perspektivlära, karaktärsdesign, digital grafik, färglära, komposition, 3D-modellering, animation, samt realtidsgrafik. Utöver de första grafikkurserna erbjuds under termin 5 ett utbud av valbara kurser inom bland annat motion capture-teknik och 3D-karaktärsanimation.

Jämför med de andra programmen i speldesign:
Kandidatprogram i speldesign
Kandidatprogram i speldesign och projektledning
Kandidatprogram i speldesign och programmering

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Programmet ges på Campus Gotland i Visby. All undervisning sker på engelska. Huvudområdet speldesign samläses med studenter från de andra programmen i speldesign.

De teoretiska kurserna inom speldesign undervisas genom salsundervisning, workshops, och små projekt. Merparten av kurserna förutsätter grupparbete. Kurserna inom grafik ges samtliga i form av salsundervisning med löpande träning i teckning, datorgrafik och modellering.

De första åren innehåller en eller två projektkurser, under vilka studenterna jobbar med sin specifika roll i grupper, för att producera färdiga spel och då tar undervisningen formen av handledning under processen.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands passar det bäst att göra det under termin fem. Du kan söka till de centrala partneruniversiteten eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Utbildningen inom programmet är teoretiskt och praktiskt förberedande för yrkesverksamhet inom företag, organisationer, myndigheter eller som egen företagare. Se var tidigare studenter jobbar idag.

En av utbildningens styrkor är dess mycket goda kontakter med spelbranschen, och utbildningens före detta studenter ger dig ett särskilt användbart nätverk. Via årligen återkommande evenemang bjuds särskilt framstående profiler från den internationella spelindustrin in, liksom före detta studenter som nu arbetar med spelutveckling, vilket ger mycket goda möjligheter att skapa sig ett eget kontaktnätverk för framtida arbete.

Bland utexaminerade studenter återfinns såväl företagare med egen utvecklingsstudio som anställda vid de mest framgångsrika spelföretagen både i och utanför Sverige, exempelvis Blizzard Entertainment, Massive Entertainment, CD Project Red, Starbreeze, Crytek, Fatshark, Frictional Games, Ubisoft, Avalanche, Bohemia Interactive, Funcom, CCP, DICE och Might & Delight. Före detta studenter från programmet undervisar även vid ett flertal av Sveriges utbildningar inom spelutveckling och speldesign.

Spelbranschen är den största och snabbast växande branschen inom nöjesindustrin. Den genomgår en ständig utveckling vilket leder till stor efterfrågan på en bred skara yrkeskunniga med spelutveckling och speldesign som gemensam nämnare. Förutom expansionen inom industrin, ökar användningen av spel inom undervisning och andra områden inom vad som kallas Serious Games.

Efter programmet finns möjligheter att studera vidare på magister- eller masterprogram i och utanför Sverige.

Tre alumnröster
"The game design education at Uppsala University equipped me with an indispensable understanding of the framework of both trust and craftsmanship that is inter-disciplinary collaboration. It offered a comprehensive overview of the development process of interactive media while also letting me build my personal portfolio. It has been an instrumental piece in my success in the game industry both as an artist and manager."
- Nicodemus Mattisson, Concept Art Director at Virtuos

"I think that the time on Gotland was an excellent opportunity to make my first contacts in the industry. All the founders of Toadman started their journey on Gotland. The chance to spend years to immerse oneself in game development and to meet like-minded people is invaluable."
- Robin Flodin, CEO at Toadman Interactive

"Visby is a wonderful place to study at with a great environment and where your classmates become family. If you ever lack inspiration you could just take a walk through the charming medieval town and along the harbour to recharge and gather new ideas and thoughts. During my studies I participated in many game development events where students got to meet developers from the industry. I believe networking today could be as important as having a strong portfolio when it comes to getting a job in the industry today."
- Lisa Wackenhuth Svanström, 3D Artist at Star Stable Entertainment

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i speldesign och grafik

180 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5124 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B (områdesbehörighet A8/8)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 55000 kr

Total studieavgift: 330000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Institutionen för speldesign, Stephanie Noroozy

gamedesign@speldesign.uu.se

Studievägledning

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se

Programstart och registrering

På alla speldesignkurser registrerar du dig själv i "Ladok för studenter" under registreringsperioden. För program med kursstart 2021-08-30 är registreringen öppen mellan 30 juli-22 augusti. Du ska registrera dig på varje första kurs av programmet eller på de kurser du är antagen till. Har du missat sista registreringsdagen? Kontakta Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> för besked om din plats finns kvar.

Är du "Antagen med villkor" ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> för att visa upp din behörighet och bli registrerad.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> via e-post mellan 27 augusti-7 september om vi kan erbjuda dig en plats och därefter har du sedan ett par dagar på dig att tacka ja. *Ingen vet dina chanser att bli antagen från reservlistan eftersom vi väntar på svar från de antagna som måste registrera sig under registreringsperioden.

Sen anmäld? OM vi kan erbjuda dig en plats, kommer du att bli kontaktad av Studentservice Campus Gotland <studentservicecampusgotland@uadm.uu.se> via e-post mellan 27 augusti-7 september och därefter har du ett par dagar på dig att tacka ja. *Ingen vet dina chanser att bli antagen sent eftersom vi väntar på svar från de antagna som måste registrera sig under registreringsperioden.