Masterprogram i speldesign 2020/2021

Om du vill utveckla din röst som skapare av uttrycksfulla spel och vill kunna utnyttja kraften i detta interaktiva medium för social, kulturell eller konstnärlig inverkan; detta program är för dig. Spel har potential att fånga, belysa och berika den mänskliga upplevelsen på sitt unika sätt. Genom praktiska speldesignprojekt kan du utforska hur du kan underlätta upplevelser som är meningsfulla, tankeväckande och transformativa.

Du kommer att studera vid Uppsala universitet - Campus Gotland, som ligger i Visby. Visby är den bäst bevarade medeltida staden i Norden och finns på UNESCOs världsarvslista. Campus Gotlands utbildningsmiljö kännetecknas av närhet mellan lärare och studenter.

Om programmet

Spel har blivit det viktigaste och mest inflytelserika kulturella mediet under vårt århundrade. För spel finns det användningsområden både inom och utanför underhållningssektorn. Spel har också utvecklats till ett viktigt forskningsområde och utnyttjas bland annat för att hantera sociala och personliga problem. Spel har erövrat digitala, icke-digitala och hybrid-spelrum från vardagsrumsskärmar till mobiltelefoner till alternativa verkligheter, urbana utrymmen, sjukhus, skolor och äldreboenden.

Speldesign är en ung disciplin, och allt fler universitet och högskolor, både i Sverige och internationellt, etablerar speldesign som ett utbildningsområde.

Inom masterprogrammet i speldesign kombinerar du teori och praktik för att på så sätt flytta fram gränserna för vad spel och spelare kan åstadkomma. Du lär dig hur man gör spel som är annorlunda och som därigenom får betydelse i världen. Fokus ligger inte bara på att utforma upplevelser som är roliga eller engagerande, utan också på upplevelser som gör att spelarna kan se världen och sig själva med nya ögon - som väcker reflektion, insikt och handling utöver spelandet självt.

Bra böcker och filmer planterar frön i oss - frön som hjälper oss att växa som människor. Spel kan också göra det. Det handlar inte om att göra "allvarliga spel": det handlar om att göra fantastiska spel, djupa spel - spel som har något att säga och säger det bra. Det handlar om spel som bjuder in spelaren i miljöer som är stimulerande, känslomässiga och rika på möjligheter som kan leda till att man reflekterar och får bättre insikt om sig själv.

Just därför får våra studenter - som alltså inte behöver ha tidigare spelutvecklings- eller programmeringserfarenhet - komma i kontakt med ett brett spektrum av teorier och idéer som stödjer dem i utvecklingen av sina perspektiv och i att tänka holistiskt, brett och djupt. Att skapa inspirerande upplevelser för andra, börjar alltid med att du utvecklar dina egna perspektiv.

De färdigheter och kunskaper som du får i detta program kan tillämpas inom alla delar av speldesign. Därutöver öppnar programmet för karriärvägar inom såväl akademin som industrin och skapar en god plattform för verksamhet inom områden och yrken som kräver effektiv och övertygande kommunikations-, ledarskaps- och problemlösningsförmåga.

Masterprogrammet i speldesign är öppet för studenter med olika bakgrunder och kräver ingen grundutbildning i speldesign. Om du redan har en grundutbildning i speldesign erbjuder masterprogrammet möjligheter att utveckla din kreativa, reflekterande praxis och utvidga spelgränserna som ett uttrycksfullt medium. Designforskning kan skapa kopplingar till andra institutioner vid Uppsala universitet och även långt utanför. Detta kommer att berika speldesignpraxis med teoretiska tillvägagångssätt från andra studieområden, t.ex. psykologi, sociologi, lingvistik, hälsa och filosofi.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med speldesign som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

What programme are you currently enrolled in?
Emilie: We are currently enrolled in the Master's Programme in Game Design

What made you choose this programme and specialisation?
Emilie: Over the last couple of years my interest in both game research, game studies and game research has increased, so the choice to enroll for this programme was driven by my further growing interest of those topics.

Amr: As a game developer, I've always wanted to improve my game design skills and broaden my knowledge in the Game Design part in making Videogames.

What made you choose Uppsala University?
Emelie: The Institution of Game which is located at Campus Gotland is located in Visby where I already live, as well as the previous reputation of the bachelors programme gave me the confidence to pick Uppsala Univesity.

Amr: After some research, I've found that Uppsala University is one of the top universities that provide studies in Game Development and Design, so it was a natural choice.

What are the best things about your programme?
Emelie: This far, the Course Material and lectures have been fantastic.

Amr: It develops your thinking in different aspects in game design, and puts you on the right road.

Describe how an average day looks for you
Emelie: A pretty standard 9-5 schedule for me, I get up and prep for class, starting work at around 9 AM or 10 AM. Then I get ready for classes which start at 1 after lunch. Following class, I wrap up any reading I still got left for the next lesson and then I enjoy the Visby Free time activities like climbing and gaming cafés.

Amr: Usually the lectures start later at 1pm, so I either have enough time for sleep, or breakfast or workout, and then to the lecture/s, never boring, it usually ends at 3pm, later on, I usually get home to prepare dinner, then either read any assigned readings for the next lecture, or hang out with friends, or party if its a week-end, it won't get boring on the island if you know what to do.

How would you describe the atmosphere in class and on campus?
Emelie: The Atmosphere in class is great, we’ve gotten to build a very talkative and close build group during lectures which also stretches outside of class. The Campus area is great and there is almost always space to work while not being disturbed.

Amr: The atmosphere in class is usually interactive and goes both ways, lecturers keep opening up discussions, the campus is great to be in before or after classes.

What do you hope to do after you graduate?
Emelie: Move on to a PhD or keep doing game design/research consultancies in the mean time.

Amr: I would either try to find a job as a game design, or start my own start-up with fellow designers/developers.

What advice do you have for other students interested in applying for the same programme?
Emelie: There will be a lot of reading of academic texts, the better your English is the easier it is to take the material to heart.

Amr: Reading about game design research in general, and get ready to read scientific papers about game design.

Upplägg

Programmet omfattar två års heltidsstudier. Terminerna ett, två och fyra innehåller obligatoriska kurser i speldesign på avancerad nivå. Efter ett års studier är det också möjligt att erhålla en filosofie magisterexamen, 60 högskolepoäng genom att välja examensarbetet på 15 högskolepoäng.

Första terminen består av en introduktionskurs med en genomgång av aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom speldesign. I kursen ingår också teori och metod samt vetenskapligt skrivande som förberedelse inför examensarbetet. Därutöver innehåller första terminen kurser i spelanalys med en fördjupad genomgång av olika möjligheter att analysera spel, deras mekanik, strukturer och sammansättning.

Under andra terminen ges en kurs om spel och samhälle, som behandlar hur spel speglar sin samtid. Dessutom ges en kurs i Pervasive Games, det vill säga spel som sammanfogar den fysiska världen med spelvärlden och där det offentliga rummet blir en del av spelet. Terminen avslutas med en kurs i speltestning och spelforskningsprototyper där du får möjlighet att förena de teoretiska och praktiska kunskaper som du skaffar dig under utbildningen.

Under termin tre har du möjlighet att välja kurser - på grundnivå eller avancerad nivå - inom eller utanför institutionen. Det finns möjlighet att delta i internationellt studentutbyte inom ramen för universitetets eller institutionens utbytesavtal. Institutionen erbjuder under denna termin bland annat kurser i experimentell speldesign och i olika former av berättande.

Fjärde terminen utgörs i sin helhet av ett examensarbete om 30 hp. Examensarbetet ägnas åt ett fördjupat studium av ett ämne som är relevant för speldesign och måste vara baserat på solid, teoretisk forskning, ha en tydligt formulerad frågeställning och genomföras på ett metodiskt sunt, rigoröst och etiskt sätt. Examensarbetet måste innehålla en tillämpning av teori på praktiskt arbete, där du förväntas skapa ett spel och kritiskt reflektera över dina avsikter, processer och designresultat.

Kurser inom programmet

​Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

Som naturligt är för ett masterprogram i speldesign, består undervisningen huvudsakligen av praktiska speldesignworkshops, projektarbete (både i grupp och individuellt) och designkritik som förmedlas genom lärare och studiekamrater. Nya koncept och teorier introduceras på ett tydligt sätt genom föreläsningar och tillämpas sedan i praktiken där det är lämpligt.

Du förväntas vara initiativrika och arbeta självständigt även utanför klassrummet för att finslipa dina designförmågor och utveckla din identitet och röst som kreatör och speldesignforskare. Du kommer att uppmanas att bekanta dig både inom och utanför klassrummet med en rad speldesignrelevanta teorier och metoder och du får formulera din nyvunna kunskap i skriftliga och muntliga rapporter

Programmet undervisas helt på engelska.

Studera utomlands

Utlandstudier är bäst gjort under termin tre och du kan söka dig till de centrala partneruniversitet eller de partneruniversitet som institutionen samarbetar med. Studenter erbjuds goda möjligheter till utbytesstudier eftersom Uppsala universitet har avtal med fler än 400 utländska universitet.

Karriär

Studenter med examen från programmet kommer att vara utrustade för att forma detta mediums framtid och flytta fram gränserna för vad det kan uttrycka inom en mängd olika domäner. Du kan välja att gå med i eller starta en spelstudio för att fortsätta att kommersiellt tillämpa ditt arbete. Du kan fortsätta på en akademisk karriär mot en doktorsexamen inom ett besläktat område, till exempel upplevelsedesign eller människa-datorinteraktion eller något annat område som du har behörighet för.

Beroende på ditt intresseområde kan du också använda dina nya färdigheter och perspektiv för att arbeta inom områden såsom hälsa, utbildning, förvaltning eller samhällsaktivism, där spel används mer och mer för andra ändamål än underhållning. Du kan också engagera dig inom konstvärlden, arbeta med experimentella designföretag eller som kurator och utvecklare av utställningar inom museum- eller mässverksamhet.

Behörighet och anmälan

Skicka ditt personliga brev och dina digitala arbetsprover till Institutionen för speldesign senast sista anmälningsdag 15 april: gamedesign@speldesign.uu.se.

Masterprogram i speldesign

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5130 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Kandidatexamen.
Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev på engelska (1 sida) och en digital portfölj med 1–5 arbetsprover. Det personliga brevet ska innehålla en redogörelse för den sökandes konstnärliga och/eller akademiska mål och skäl för att söka till masterprogrammet. Sökande uppmuntras att i sin redogörelse uttrycka sig specifikt, levande och fokuserat och att beakta programbeskrivningen samt att koppla sitt eget kreativa arbete och/eller bakgrund till programmets upplägg.

Arbetsproverna ska utgöras av högst fem digitala prototyper eller spel som visar den sökandens bredd och djup i arbetet från fältet. Inkludera nedladdningslänkar, installations- och spelinstruktioner. Exempel på arbetsprover:

  • Brädspel eller fysiskt spel. Inkludera detaljerad dokumentation inklusive video och fotografier av spel samt regler.
  • Speldesigndokument.
  • Föreställning eller evenemang. Inkludera dokumentation av projektet med video, fotografier och manus.
  • Skriftliga arbeten som till exempel en vetenskaplig artikel, uppsats eller kreativt skrivande.
  • Kreativ produktion inom ett professionellt område (animering, video, film, applikationer, grafisk design och så vidare.).

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 60000 kr

Total studieavgift: 240000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Institutionen för speldesign, Stephanie Noroozy

gamedesign@speldesign.uu.se

Studievägledning

studievagledningcampusgotland@uadm.uu.se

Institutionen för speldesign

Skeppsbron 24 (Björkanderska) 621 57 VISBY

Uppsala universitet, Campus Gotland, 62167 Visby

gamedesign@speldesign.uu.se