Arkeologi - Masterprogram i humaniora 2020/2021

Bild för Arkeologi - Masterprogram i humaniora 2020/2021
Anmälan

Arkeologi är den enda humanvetenskap som inkluderar människans hela historia. På masterprogrammet i humaniora, inriktning arkeologi lär du dig analysera den djupa historiens processer och fenomen. Genom sin nära anknytning till olika naturvetenskapliga metoder erbjuder programmet en bred utbildning inom kulturvård, historia, landskapsstudier och miljö. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Om programmet

Detta är programmet för dig som är intresserad av uppdragsarkeologi, kulturminnesvård eller en forskarkarriär inom arkeologi. Utbildningen är yrkesinriktad, men ger dig också färdigheter nödvändiga för att bedriva forskning. Du lär dig fältarbete, olika metoder och tolkningsmodeller i utforskandet av det förflutna. I vårt labb lär du dig geografiska informationssystem och i fält gräver du under handledning.

Master- och magisterutbildning i arkeologi vid Uppsala universitet ingår i Masterprogram i humaniora. Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen med arkeologi som huvudområde, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet erbjuder normalt fyra eller fem kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med arkeologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs Det mångfaldiga förflutna om 7,5 hp. Den ges på halvtid och samläses med studenter som läser Masterprogram i humaniora, inriktning antikens kultur och samhällsliv, både i Uppsala och i Visby.

Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp. Den går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga din utbildning utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser, som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin över en tvåårscykel, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp. Du kan även läsa kurser vid andra institutioner vid Uppsala universitet.

De flesta av institutionens kurser ges i både Uppsala och i Visby; några endast på ett av campusen.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvtid eller på heltid. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1
Det mångfaldiga förflutna, 7,5 hp (obligatorisk)
Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)
Valbara kurser om 15 hp

Termin 2
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Valbara kurser om 15 hp

Termin 3
Praktik, 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Masterprogrammet i humaniora med inriktning arkeologi inleds med två obligatoriska kurser, följt av en rad valbara kurser vid institutionen för arkeologi och antik historia och vid Historisk-filosofiska fakulteten. Kurserna omfattar normalt 7,5 högskolepoäng och löper på halvfart under 10 veckor. Innehållet, undervisningen och kursmålen för varje kurs kan variera, men finns beskrivet i kursplaner. Undervisningen består vanligtvis av två eller fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka.
 
Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och fundera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp. En del kurser är mer praktiskt orienterade, t.ex. verksamhetsförlagd utbildning (praktik), kurser i geografiska informationssystem (GIS) och arkeologisk utgrävning i fält. Under dessa kurser förväntas du arbeta upp till 30 eller t.o.m. 40 timmar i veckan på ett kontor, i ett labb eller i fält.
 
Examinationen är vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier och inlämnade av flera korta, egenförfattade texter med tydliga deadlines. Den kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av kurser. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.
 
Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete engelska eller svenska. Programmet erbjuds i Uppsala och på Campus Gotland i Visby.

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Karriär

En examen från den avancerade nivån gör dig behörig att bli antagen till forskarutbildningen i arkeologi. Våra tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet.

Behörighet och anmälan

Arkeologi

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5003 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Arkeologi

120 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P5024 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Praktisk filosofi, teoretisk filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth Schellekens Dammann

elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

För information och övergripande frågor om Masterprogrammet i humaniora, kontakta programsamordnare Molly Sundberg

molly.sundberg@antro.uu.se

Kontakta institutionen för respektive huvudområde.