Masterprogram i digital konstvetenskap

Läsåret 2022/2023

Bild för Masterprogram i digital konstvetenskap 2022/2023
Anmälan

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Masterprogrammet i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram som ger dig en flexibel utbildning med stark forskningsförankring inom digital konstvetenskap, renässansstudier och urbanstudier. En examen inom ämnet ger en god grund för den expanderande digitala arbetsmarknaden och för fortsatta studier.

Om programmet

Masterprogrammet har en tydlig profilering mot digital och teknisk konstvetenskap och erbjuder två sammanvävda huvudspår: renässansstudier och urbanstudier. Programmet har dock en mycket flexibel struktur och det är också möjligt att välja kurser för en mer allmän konstvetenskaplig utbildning med nordiska, internationella och globala perspektiv.

Utbildningen är huvudsakligen nätbaserad och tar fasta på det digitala mediets möjligheter och studenternas individuella geografiska placering. Programmet har även en stark forskningsanknytning och som masterstudent inom programmet erbjuds du inblickar i och aktiv medverkan i aktuella forskningsprojekt.

Den digitala konstvetenskapen är ett nytt fält som kontinuerligt utvecklas, vilket innebär att programmet ständigt uppdateras ifråga om både innehåll och tekniska lösningar. Syftet med programmet är att det ska ge en stabil grund för dagens och morgondagens arbetsmarknad och för fortsatt forskning inom digital konstvetenskap.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Upplägg

Programmet inleds med en obligatorisk kurs i konstvetenskaplig teori och metod om 7,5 hp, samt starten på en uppsatskurs om 30 eller 45 hp. De obligatoriska kurserna Digital konstvetenskap I och Digital konstvetenskap II ges under termin ett respektive termin tre. I övrigt innehåller programmet valbara kurser med inriktning mot renässansstudier och urbanstudier samt mer allmänna konstvetenskapliga kurser.

Om undervisningen

Undervisningen bedrivs som nätbaserad distansundervisning. Vissa av de valbara tematiska kurserna innehåller moment som exkursioner och undervisning som är knuten till den fysiska konstvärlden, arkitekturen och arbetsmarknaden. Utbildningen förmedlar teoretiska angreppssätt och modeller för tolkning av artefakter och miljöer, och tillvaratar dina egna och dina kurskamraters erfarenheter och geografiska placering. Lärarstöd ges online och via chattseminarier, diskussionsforum och e-post. Undervisningen sker på svenska, skandinaviska och engelska.

Studera utomlands

Flera av kurserna har internationella inslag och det är också möjligt att läsa kurser vid internationella lärosäten som en del av programmet.

Karriär

Efter avslutade studier kan du till exempel arbeta som:

  • intendent eller curator vid arkitektur- och konstmuseer
  • forskningsassistent
  • konstkritiker
  • antikvarie
  • tjänsteman inom statlig förvaltning
Master- och magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning inom huvudområdet.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i digital konstvetenskap

120 hp

HT 2022, 100 %, Distans blandad tid

Studieort: Flexibel

Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

Anmälningskod: UU-P5042 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Programansvarig docent Johan Eriksson

johan.eriksson@konstvet.uu.se

018-471 29 57

Konstvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H 752 38 UPPSALA

Box 630, 751 26 UPPSALA

018-471 2887

info@konstvet.uu.se