Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2019/2020

Bild för Kandidatprogram i arkeologi och antik historia 2019/2020
 • 180 HP
 • Visby , Uppsala
 • Campus 100%
 • Utbildningsplan
Anmälan

Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia passar dig som vill ha en gedigen utbildning i arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi, assyriologi eller osteologi. Beroende på val av huvudområde år två och tre förbereder programmet dig för arbete bland annat inom uppdragsarkeologi, utbildnings-, bistånds- och kultursektorn, miljövård, museer, bibliotek och arkiv. Du kan läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala.

Om programmet

Välkommen till en mångsidig utbildning för dig som är intresserad av hur människors liv sett ut från forntida samhällen till idag. Du får veta mer om det sociala livet, religioner och kultur som påverkat händelseförlopp globalt men också enskilda individer. Det här är för dig som vill veta mer om hur allt faktiskt hänger ihop. Det inledande året lägger fokus på forntida kulturer och hur de studeras för att vi ska få en inblick i ett liv som på många sätt skiljer sig från det vi lever.

Programmet ger dig kunskaper att kritiskt granska små delar av historiskt material för att hitta svar på större frågor om historiska händelser och människan som levt genom dessa. Du lär dig att presentera självständiga analyser och slutsatser med förtroendeingivande argument. Du utvecklar din förmåga till självständig reflektion och får kunskap som hjälper dig att se mönster och sammanhang även framåt. För även om mycket i utbildningen handlar om dåtid finns många svar om framtiden i just historien.

Under programmets gång lär du dig bland annat:

 • den senaste forskningen hur olika tidiga kulturer fungerade i ett ekonomiskt, socialt och religiöst perspektiv.
 • hur man studerar (för)historiska processer eller fenomen genom arkeologiska, osteologiska och/eller textuella källor.
 • förhållandet mellan individ och samhälle, människa och miljö, artefakt och kontext eller tanke och textualitet i ett djupt historiskt perspektiv.
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information för att formulera och belysa problem och frågor.
 • skriva argumenterande texter på ett lättillgängligt och klargörande sätt för olika grupper.
 • ta hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom ditt fördjupningsområde.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med arkeologi, arkeologi med inriktning mot osteologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller semitiska språk som huvudområde.

Upplägg

År 1
Under det första studieåret läser programstudenter samma kurser. Kurserna är tematiskt uppbyggda där lärare från samtliga ämnesdiscipliner och båda campus medverkar i undervisningen. På detta vis får du som student undervisning av de bästa lärarna och forskarna under din utbildning. Det inbegriper förståelse om förutsättningarna för studiet av människans avlägsna forntid, hur materiell, språklig och textuell kultur kompletterar (eller motsäger) varandra som källmaterial, hur utforskandet av det förflutna alltid sker utifrån samtidens frågor och föreställningar, hur människa och landskap samspelar, hur olika föreställningsvärldar (religioner) erbjuder olika svar på människans existens och hur den arkeologiska praktiken ser ut. Först under slutet av det första studieåret väljer du ett av följande ämnen som huvudområde:

 • arkeologi (Visby och Uppsala),
 • antikens kultur och samhällsliv (Uppsala),
 • egyptologi (Uppsala),
 • assyriologi (Uppsala) eller
 • osteologi (Visby).
År 2 och 3
Under det andra studieåret läser du kurser inom ditt huvudområde - på höstterminen ges de grundläggande A-kurserna och på vårterminen de fördjupande B-kurserna. Under det tredje studieårets första termin finns möjlighet att läsa valfria kurser och att göra praktik. Du kan till exempel läsa en A-kurs i något av de andra ämnena som ingår programmet. Den sjätte och sista terminen skriver du ditt examensarbete (15 hp), som leder till kandidatexamen i ditt huvudområde.

Om undervisningen

Du väljer om du vill läsa programmet på Campus Gotland i Visby eller i Uppsala. För att erbjuda dig de bästa lärarna som finns vid institutionens två studieorter, bedrivs en betydande del av undervisningen under det första studieåret via videolänk med lärare som föreläser antingen från Uppsala eller från Visby. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer och fältstudier beroende på kursernas inriktning och karaktär. Problemlösning och andra uppgifter genomförs både enskilt och i grupp. Undervisningen bedrivs på svenska men enstaka föreläsningar på engelska kan förekomma.

Studera utomlands

Möjligheter till studentutbyten och medverkan i internationella projekt samt praktik inom landet och utomlands vid museer och andra arkeologiska institutioner finns under det andra eller tredje studieåret.

Karriär

Beroende på vilket huvudområde du valt ger dig programmet behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, assyriologi, global miljöhistoria och ABM. Inom de närmaste åren kommer institutionen för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet även kunna erbjuda masterstudier i egyptologi. Kandidatprogrammet förutsätter dock inte fortsatta studier på avancerad nivå. Det ger i sig självt en gedigen utbildning inför arbete vid museer, inom kulturvård, uppdragsarkeologi och miljövård.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5007 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia

180 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5008 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Uppsala: Camilla Bergström

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Gotland: Carina Dahlström

carina.dahlstrom@uadm.uu.se

018-471 82 34

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

018-471 2093

info@arkeologi.uu.se