Etnologi - Masterprogram i humaniora 2021/2022

Bild för Etnologi - Masterprogram i humaniora 2021/2022
Anmälan

Masterprogrammet i humaniora, inriktning etnologi, ger en ämnesfördjupning i ett antal kulturteoretiska frågor och perspektiv. Etnologi är en vetenskap som studerar människan som kulturvarelse genom historiska, arkivbaserade och etnografiska metoder. Vi studerar hur grupptillhörighet skapas, hur normer innesluter och utesluter, och hur man kan förstå samtidsfenomen som migration, klimatfrågor och nationalism. Genom dessa frågor vill etnologer hitta lösningar och motverka orättvisor.

Om programmet

Genom att utbilda dig inom programmet skaffar du dig en kulturvetenskaplig kompetens och förmåga att dokumentera etnografiskt, det vill säga kartlägga och närstudera människors livsmönster och levnadsförhållanden. I kunskaperna ingår också att förstå och analysera ditt insamlade material för att kunna göra relevanta bedömningar och föreslå verksamma åtgärder.

En återkommande erfarenhet bland etnologiutbildade inom arbetslivet är att den verklighet som uppenbarar sig vid närstudier på fältet är en helt annan än vad förenklade bilder och förgivettaganden anger. Det är en särskild kompetens, unikt id, som de menar är ensamma om att besitta på sina arbetsplatser. Det egna examensarbetet blir också som ett arbetsprov när det inriktas på ens eget intresseområde och planer på en framtida yrkeskarriär, eller som underlag till en doktorandutbildning.

Masterprogrammet i humaniora, inriktning etnologi löper över två år, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen. Den ettåriga utbildningen ger fördjupad kunskap inom etnologisk metod och teori samt möjligheten att utföra ett fältarbete. Möjlighet att göra kortare praktik finns också.

Den tvååriga utbildningen breddar och fördjupar din kompetens genom att erbjuda möjligheter att skriva ett mer omfattande examensarbete och läsa ytterligare kurser i etnologi eller andra relevanta ämnen samt genom att göra en praktik.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med etnologi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av en masteruppsats om 45 högskolepoäng. För magisterexamen är uppsatsen på 30 hp. Därtill består programmet av obligatoriska eller valbara kurser inom huvudområdet, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser:
Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp
Etnografi, 7,5 hp
Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 hp
Metod och text i aktuell etnologisk forskning, 7,5 hp

De två första kurserna samläses med det internationella masterprogrammet i kulturantropologi och ges till övervägande del på engelska. Det två andra kurserna läses med fördel under första året. Övriga kurser är valbara.

Om undervisningen

Samtliga av institutionens kurser på avancerad nivå ges på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma.

Karriär

En examen i etnologi på avancerad nivå är meriterande för arbete inom kultursektorn, musei- och arkivvärlden, journalistik samt inom myndigheter och organisationer inom offentlig och privat sektor. Den ger även behörighet till forskarutbildningen inom etnologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Etnologi

120 HP

HT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2021-04-15

Anmälningskod: UU-P5052 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med 60 hp etnologi eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi, egyptologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Arkeologi

info@arkeologi.uu.se

018-471 20 93

Egyptologi

andreas.dorn@egyptologi.uu.se

018-471 28 97

Estetik och filosofi: Pauliina Remes

pauliina.remes@filosofi.uu.se

Genusvetenskap: Jacob Bull

jacob.bull@gender.uu.se

018-471 57 98

Historia

studierektor-ma@hist.uu.se

018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson

mats.persson@idehist.uu.se

018-471 79 49

Konstvetenskap: Britt-Inger Johansson

info@konstvet.uu.se

Kulturantropologi och etnologi: Claudia Merli

studierektorAN@antro.uu.se

018-471 22 83

Kulturarv och hållbarhet: Gustaf Leijonhufvud

gustaf.leijonhufvud@konstvet.uu.se

018-471 28 87

Litteraturvetenskap, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen

Otto.Fischer@littvet.uu.se

018-471 29 41

Musikvetenskap: Mattias Lundberg

mattias.lundberg@musik.uu.se

018-471 15 84

Historisk-filosofiska fakulteten

Dag Hammarskjölds väg 7

Box 256, 751 05 UPPSALA

histfil@histfilfak.uu.se