Program vid Campus Gotland 2020/2021

Tre studenter (beskrivande bild)

Sista ordinarie anmälningsdag till program hösten 2020 var 15 april 2020.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startade hösten 2020 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2020 finns här.

Anmälan till program hösten 2021 öppnar 15 mars 2021 via Antagning.se.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2020/2021

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperioden via Antagning.se var öppen 16 mars - 15 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ordinarie ansökan var öppen 17 februari - 16 mars.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startade hösten 2020 vid Campus Gotland.

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Anmälan till program hösten 2021 öppnar 15 mars 2021 via Antagning.se.

Studera med hållbarhetsfokus

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus