Program vid Campus Gotland 2023/2024

Bild

Anmälan till program med start hösten 2023 är öppen 15 mars - 17 april 2023. 

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2023 vid Campus Gotland. Program på avancerad nivå hösten 2023 finns här.

Hp = högskolepoäng

Utbildningarnas omfattning anges i högskolepoäng (hp). Om du studerar på heltid (dvs 40 timmar per vecka), läser du 30 hp per termin. 180 hp betyder därmed tre års studier.

Antagningsstatistik

Titta på tidigare års antagningspoäng för att se vilka chanser du har att komma in på din utbildning.

Program på avancerad nivå 2023/2024

För att vara behörig till ett program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande.

Ansökningsperiod via Antagning.se är 15 mars - 17 april förutom för "Distriktsköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" (DSK) där ansökan var öppen 15 februari - 15 mars. 

Undervisningsspråk för programmen är engelska förutom för "Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet" samt för "Masterprogram i digital konstvetenskap" där undervisningsspråket är svenska.

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på avancerad nivå som startar hösten 2023 vid Campus Gotland.

Studera med hållbarhetsfokus

Bild

Uppsala universitet - Campus Gotland satsar på utbildningar för dig som söker kunskaper och färdigheter att kunna hantera vår tids stora utmaningar.

Program med hållbarhetsfokus

Senast uppdaterad: 2023-01-31