Försäkringar

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från lärosätet. Försäkringen är gratis för dig som student.

Som student är du försäkrad under skoltid, och under direkt färd mellan bostaden och skolan, via Kammarkollegiets personskadeförsäkring. Personskador genom olycksfall, samt vissa fall av sjukdom genom smitta, täcks av försäkringen. Försäkringen gäller för studenter och doktorander vid de statliga högskolorna. Personskadeförsäkringen för studenter gäller i Sverige och omfattar olycksfall under skoltid och för resor mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Försäkringen gäller inte under din fritid, kom därför ihåg att även teckna en privat olycksfallsförsäkring som gäller under de timmar du inte befinner dig på skolan.

Mer information om personskadeförsäkringen samt anmälan om skada hittar du på Kammarkollegiets webbplats om studentförsäkringar.

Student UT - för dig som ska studera utomlands

Om du ska studera eller praktisera utomlands är du försäkrad dygnet runt. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd. Försäkringen är gratis för dig som student.

Mer information om försäkring för dig som ska studera eller praktisera utomlands hittar du på Kammarkollegiets webbplats om Student UT.

Läs också om vad som gäller om du blir sjuk inom EU/EES/Schweiz, om det europeiska sjukförsäkringskortet och om sjukvård i andra länder än EU/EES/Schweiz på Försäkringskassans sida om utlandsstudier.

Sjukanmälan och sjukpenning

Om du pluggar och har studiemedel glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Läs mer om sjukanmälan.

Senast uppdaterad: 2021-05-20