Din ekonomi som student

Det vanligaste sättet att finansiera sina studier är med statliga studiemedel som du söker via CSN, Centrala studiestödsnämnden. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. 

Krav för att få studiemedel

Första gången du studerar på eftergymnasial nivå får du studiemedel utan prövning. Har du studerat tidigare måste du dock alltid redovisa studieresultat. Ur studentregistret Ladok lämnas uppgifter om dina registreringar och studieresultat på Uppsala universitet till CSN, du behöver alltså normalt inte bifoga någon studiemeritförteckning när du ansöker.

Kraven du måste uppfylla för att få studiemedel finns på CSN:s webbplats.

Ansökan om studiemedel

Du ansöker om studiemedel via CSN, antingen med e-legitimation eller personlig kod. Du kan även ansöka utan att logga in. Fördelen med att logga in är att du då får vissa uppgifter förifyllda, exempelvis din utbildning och dina studietider. Det är bara med e-legitimation som du kan skriva under och skicka in din ansökan direkt. Annars får du skriva ut din ansökan eller beställa en utskrift, skriva under och skicka in den med post till CSN.

CSN:s sidor ger dig övergripande information kring studiemedel - från att du börjar fundera på att studera till att lånet är återbetalt.

Sjukanmäl dig om du blir sjuk

Om du studerar med studiemedel och blir sjuk är det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkringskassan. Det kan annars bli problem med att få studiebidrag och studielån via CSN i framtiden. CSN måste ha ett intyg på att du verkligen varit sjuk och hur länge.

Du kan också slippa att bli återbetalningsskyldig till CSN om du blir sjuk under en längre period. På CSN:s webbplats finns mer information om vad som gäller för att få studiemedel vid sjukdom.

Om du är hemma och vårdar sjukt barn måste du anmäla detta till CSN. Läs på CSN:s webbplats om vård av sjukt barn

Du som arbetar samtidigt som du studerar och blir sjuk kan få sjukpenning från Försäkringskassan. Hur din sjukpenning räknas ut beror på hur mycket du arbetar eller har arbetat före dina studier.

Bostadsbidrag

Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag. Bostadsbidrag söker du via Försäkringskassan.

Ansök om stipendier

Som student vid Uppsala universitet kan du ansöka om våra stipendier.

Läs mer om stipendier.

Senast uppdaterad: 2022-04-28