Viktiga datum för anmälan till kurs och program

Före och under antagningsperioderna behöver du hålla reda på några datum. Här ser du vilka datum som gäller för olika terminer. De flesta kurser kurser och program söker du på antagning.se.

Om du har missat sista anmälningsdag och det finns platser kvar, kan du göra en sen anmälan.

Observera att det finns några utbildningar som du söker på andra webbplatser än antagning.se och/eller som har andra ansökningsdatum än de som står här.

ANMÄLAN TILL VÅRTERMINEN 2022

15 september Anmälan öppnar på antagning.se.
15 oktober SISTA ANMÄLNINGSDAG
1 november Sista dag att betala anmälningsavgift* eller styrka avgiftsbefrielse*.
Sista kompletteringsdag för sökande till kompletteringsutbildning för utländska apotekare.
Oktober-november Kontrollera dina uppgifter.
1 december Sista dag för komplettering av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag.
7 december Första antagningsbeskedet, med svarskrav
15 december Sen anmälan öppnar.
17 december Sista svarsdag
20 december Andra antagningsbeskedet

ANMÄLAN TILL SOMMAREN 2022

18 februari Anmälan öppnar på antagning.se.
15 mars SISTA ANMÄLNINGSDAG
30 mars Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse*.
Mars-april Kontrollera dina uppgifter.
Slutet av april Antagningsbeskedet kommer (exakt datum meddelas senare).

ANMÄLAN TILL HÖSTTERMINEN 2022

15 mars Anmälan öppnar på antagning.se.
19 april SISTA ANMÄLNINGSDAG
21 juni Sista dag för komplettering av betyg från utbildning på gymnasienivå som avslutas efter sista anmälningsdag.

Fler datum för antagning till höstterminen 2022 kommer senare.

* Är du medborgare i ett nordiskt land (som inte är Sverige), EU/EES-land eller Schweiz, eller är svensk medborgare men inte längre bor i Sverige? Då behöver du inte betala någon anmälningsavgift. Däremot måste du ladda upp papper som visar att du är medborgare i något av de här länderna. Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige behöver du varken betala anmälningsavgift eller ladda upp några papper som styrker ditt medborgarskap. Läs mer på antagning.se om avgifter och medborgarskap.


Hitta kurser och program

Anmäl dig på antagning.se

Terminstider

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020: 31 augusti–17 januari
Vårterminen 2021: 18 januari–6 juni

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021: 30 augusti 2021–16 januari 2022
Vårterminen 2022: 17 januari 2022–5 juni 2022

Om terminstiderna: Höstterminen startar den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågår i 20 veckor. Påföljande vårtermin börjar den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågår i 20 veckor. Ett fåtal utbildningar har andra terminstider.

Högskoleprovet
  • Hösten 2021
    Provdatum: 24 oktober
    Anmälningsperiod: 24-31 augusti

Avgiften måste vara inkommen senast sista anmälningsdag. Sena anmälningar tas inte emot. Läs mer om högskoleprovet på studera.nu.

Senast uppdaterad: 2021-09-23