Kurser vid Campus Gotland sommar och höst

Bild

Ordinarie anmälningsperiod till kurser med start hösten 2022 var öppen 15 mars - 19 april. Sen anmälan öppnar 15 juli via Antagning.se. Läs mer om Sen anmälan.

Sommarkurserna i Visby hittar du här.

Kurser - höstterminen 2022

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Paleopatologi och humanosteologisk analys, 7,5 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp

Biologi

Biologi, 60 hp - distans med obligatoriska träffar i Visby
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med obligatoriska träffar i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans 
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans 

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindresursbedömning, 15 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans - engelska
Vindresursbedömning, 5 hp - engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Kultur- och naturarv, 7,5 hp - engelska
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Förhandlingar i en företagskontext, 15 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Läskurs i företagsekonomi, 15 hp - engelska
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Geografi A, 30 hp - distans
Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod, 15 hp
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp - engelska

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner, 15 hp - engelska
En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer, 15 hp - engelska
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum, 7,5 hp - campus eller distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp - campus eller distans
Konstvetenskap A, 30 hp - helfart - distans
Konstvetenskap A: tematisk, 30 hp - campus eller distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Renässansens perspektiv, 7.5 hp - distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp - distans
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp - engelska

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Kvalitetsteknik, 10 hp - engelska
Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans
Projekt och ledarskap, 10 hp - engelska
Projekt och ledning, 15 hp - engelska

Lärarutbildning

Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp
Data Analytics, 7,5 hp
Databaser 1, 7,5 hp
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Praktik inom informationssystem, 30 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

Användargränssnittsdesign för digitala spel, 7,5 hp - distans - engelska
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 - distans - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 - distans - engelska
Avancerat interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Concept art, 7,5 hp - engelska
Deep games, 7,5 hp - engelska
Digital skulptering för spel 1, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 1, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 2, 7,5 hp - distans - engelska
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för spel, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Introduktion till level design, 7,5 hp - engelska
Introduktion till transformativ speldesign, 7,5 hp - distans - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Livsdesign, 7,5 hp - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Män, maskuliniteter och spel, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans - engelska
Testdriven level design, 7,5 hp - engelska
Transformativ speldesign 1, 7,5 hp
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - campus eller distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Sommarkurser vid Campus Gotland

Ordinarie anmälan till sommarkurser 2022 var öppen 18 februari - 15 mars 2022 via Antagning.se. Klicka dig in på kurserna nedan för att se om de är öppna för Sen anmälan. Läs mer om Sen anmälan.

Samtliga kurser vid Uppsala universitet sommaren 2022.

Senast uppdaterad: 2022-06-11