Kurser vid Campus Gotland sommar och höst

Kurser vid Campus Gotland - sommar och höst

Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om höstens kurser vid Campus Gotland. Sommarkurserna hittar du här.

Kurser - höstterminen 2020

Sista ordinarie anmälningsdag till höstens kurser var 15 april 2020. Sen anmälan till kurserna öppnar 15 juli via Antagning.se. Läs mer om vad sen anmälan innebär.

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Mynt, ekonomi och propaganda, 7,5 hp
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp

Biologi

Biologi, 60 hp - distans med tre obligatoriska samt två frivilliga träffar
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med två obligatoriska träffar i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans med obligatorisk träff i Uppsala
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med frivillig träff på campus

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och miljö, 7,5 hp - distans
Energi och miljö, 7,5 hp - distans - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindresursbedömning, 15 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - kandidatuppsats i vindkraftprojektering, 15 hp - distans - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - projektplanering och ekonomi, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftsprojektering, 15 hp - engelska
Vindresursbedömning, 5 hp - engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Kultur- och naturarv i praktiken, 7,5 hp - engelska
Naturarv inom hållbar destinationsutveckling, 7,5 hp - engelska
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Förhandlingar i en företagskontext, 15 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Läskurs i företagsekonomi, 15 hp - engelska
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Geografi A, 30 hp - distans
Geografi B, 30 hp - distans
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp - engelska

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

Förvaltning av ekosystemtjänster, 15 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Integrerad kustzonsplanering, 15 hp - engelska
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Naturvård för miljövetare, 10 hp
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum, 7,5 hp
Den samtida stadens liv och form, 7,5 hp - distans
Design och konsthantverk, 7,5 hp - distans
Dräkt- och interiörhistoria, 30 hp - distans
Dröm och utopi. Medeltiden i 1700- och 1800-talens bild och arkitektur, 7,5 hp
Klassicismer i bild och byggnad, 7,5 hp
Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp
Konstvetenskap A, 30 hp - helfart - distans
Konstvetenskap A, 30 hp - halvfart - distans
Konstvetenskap A: tematisk, 30 hp
Konstvetenskap, fortsättningskurs B, 30 hp - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, helfart - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Renässansens perspektiv, 7.5 hp - distans
Reklamens bild och funktion, 7,5 hp - distans
Skönhetens mask, 7,5 hp - distans
Trädgårdskonstens och landskapsarkitekturens historia, 7,5 hp - campus eller distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Bebyggelsens tradition och historia, 15 hp - distans med frivillig träff i Visby
Byggnadsvetenskap, 30 hp
Föremålens material och tekniker, 30 hp
Konserveringsvetenskap, 15 hp
Kulturarv och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans
Kulturvårdens fält, 15 hp
Museet som idé och praktik, 7,5 hp - distans
Teorier, metodologier och akademiskt skrivande inom fältet kulturarv och hållbarhet, 15 hp - engelska

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Industriell teknik A, 30 hp
Kvalitetsteknik, 10 hp
Kvalitetsteknik, 5 hp - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och coachning, 5 hp - campus eller distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - distans
Projektledning, 5 hp - distans
Projekt och ledning, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
API-design och best practices, 7,5 hp
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp
Data Analytics, 7,5 hp
Databaser 1, 7,5 hp - campus eller distans
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp - campus eller distans
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Praktik inom informationssystem, 30 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - engelska
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 - distans - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 - distans - engelska
Deep games, 7,5 hp - engelska
Gestalning för 2D-animation 1, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 2, 7,5 hp - distans - engelska
Gestaltning med 2D-datorgrafik för spel 3, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-karaktärer och animation för spel 2, 7,5 hp - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Motion graphics och UI för digitala spel, 7,5 hp - engelska
Män, maskuliniteter och spel, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Speldesign i praktiken, 15 hp - engelska
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - campus eller distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Utbildningssociologi

Geometrisk dataanalys, 7,5 hp

Sommarkurser vid Campus Gotland 2020

Ordinarie anmälningstid till kurser sommaren 2020 var öppen 20 februari - 16 mars via Antagning.se.

Samtliga kurser vid Uppsala universitet sommaren 2020.