Kurser vid Campus Gotland sommar och höst

Bild

Ordinarie anmälningsperiod till kurser med start hösten 2023 var öppen 15 mars - 17 april via Antagning.se. Sen anmälan öppnar preliminärt 14 juli. 

Sommarkurserna för 2023 i Visby hittar du här.

Kurser - höstterminen 2023

Arkeologi/Osteologi/Antik historia

Arkeologi A, 30 hp
Arkeologi, grundkurs A, 30 hp - distans - halvfart
Arkeologi, grundkurs B, 30 hp - distans med fältkurs på Gotland
Arkeologi, påbyggnadskurs C, 30 hp - distans
Att bruka jord, att skapa monument, 7,5 hp
Den vikingatida världen, 7,5 hp - engelska
GIS för humanister och samhällsvetare, 7,5 hp - engelska
Historisk arkeologi, 7,5 hp
Historisk ekologi, 7,5 hp - engelska
Människoblivandet och jägare/samlare, 7,5 hp
Osteologi A, 30 hp
Osteologi. Anatomi och morfologi, 15 hp
Paleopatologi och humanosteologisk analys, 7,5 hp
Stammar, stater, marknader och städer, 7,5 hp
Östersjöområdets förhistoria, 7,5 hp - engelska

Biologi

Biologi, 60 hp - distans med obligatoriska träffar i Visby
Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans med obligatoriska träffar i Visby
Cell- och mikrobiologi, 7,5 hp - distans 
Introduktion till biologi, 7,5 hp, distans
Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp - distans 

Energiteknik

Byggnation, drift och underhåll av vindparker, 10 hp - engelska
Energi och system, 5 hp - engelska
Energisystem och dess miljöpåverkan, 7,5 hp - distans,
Energisystem och dess miljöpåverkan, 7,5 hp - distans - engelska
Fördjupning i beslutsanalys för vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Fördjupning i planering för vindkraft, 15 hp - engelska
Fördjupning i vindresursbedömning, 15 hp - engelska
Ledning och finansiering av vindprojekt, 5 hp - engelska
Planering för vindkraft, 5 hp - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans, kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvfart - engelska
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans
Vindkraft - planering, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraftprojektering, 15 hp - engelska
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans
Vindkraft - teknik, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans - engelska
Vindresursbedömning, 5 hp - engelska
Yrkesanknuten praktik i vindkraftsprojektering, 15 hp, engelska

Etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: kulturarv och turism, 7,5 hp - distans
Etnologi A, 30 hp - distans
Etnologi C, 30 hp - distans
Etnologi och folkloristik - en introduktion, 7,5 hp - distans
Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst, 7,5 hp - distans
Hållbara kultur- och naturarvsdestinationer, 15 hp - engelska
Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi, 7,5 hp - campus eller distans
Kultur- och naturarv, 7,5 hp - engelska
Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet, 7,5 hp - distans
Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi

Ekonomistyrning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Förhandlingar i en företagskontext, 15 hp
Grundkurs i företagsfinansiering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 2, 7,5 hp
Läskurs i företagsekonomi, 15 hp - engelska
Organisation II: Organisationen och omvärlden, 7,5 hp

Geografi/Samhällsgeografi

Den urbana miljön, 7,5 hp
Geopolitik och internationella relationer, 7,5 hp - distans
Globalisering och utveckling, 7,5 hp - distans
Introduktion till samhällsplanering, 15 hp
Landskap i förändring, 7,5 hp
Samhällsplaneringens grunder, 30 hp
Samhällsplanering och miljörättvisa, 10 hp - engelska

Hållbar utveckling/Miljövetenskap

En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner, 15 hp - engelska
En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar, 15 hp - engelska
Hållbar energiomställning, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans - engelska
Hållbar utveckling och CSR, 5,0 hp - distans
Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp - engelska
Naturbaserade destinationer och hållbar utveckling, 15 hp - engelska
Processförbättring för hållbar utveckling, 5 hp - distans - engelska
Turism och miljömässig hållbarhet, 7,5 hp - engelska

Juridik

Juridiskt grundår, 60 hp

Konstvetenskap

Arkitekturhistoriska speglingar av tid och rum, 7,5 hp - campus eller distans
Konst- och bildhistorisk översiktskurs, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap A: tematisk, 30 hp - distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Konstvetenskap, påbyggnadskurs C, 30 hp, halvfart - distans
Renässansens perspektiv, 7.5 hp - distans
Urbana kulturer, 7,5 hp - distans

Kulturvård

Kulturegendomsrätt, 7,5 hp - distans

Kvalitetsteknik/Ledarskap

Ledarskap - kvalitet - förbättring A, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap - kvalitet - förbättring C1, 30 hp - kurspaket - distans
Ledarskap och kommunikation, 5 hp - distans
 

Lärarutbildning

Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6, 30 hp
Naturvetenskap och teknik för grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3, 15 hp

Programvaruteknik/Systemvetenskap

.NET-programmering, 7,5 hp - campus eller distans
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Arkitektur och designmönster, 7,5 hp - campus eller distans
Data Analytics, 7,5 hp
Databaser 1, 7,5 hp
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - distans
Informationssystem: Digitalisering A, 30 hp
Informationssystem: Digitalisering C, 30 hp
Informationssystem och systemvetenskaplig metod, 7,5 hp
Inledande programmering med Java, 7,5 hp - campus eller distans
IT-säkerhet, 7,5 hp
Kvalitetssäkring i systemutveckling, 7,5 hp
Praktik inom informationssystem, 30 hp
Programvaruteknisk baskurs, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning

Användargränssnittsdesign för digitala spel, 7,5 hp - distans - engelska
API-design och best practices, 7,5 hp - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 1, 7,5 - distans - engelska
Artificiell intelligens för spelprogrammering 2, 7,5 - distans - engelska
Avancerat interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Concept art för spel, 7,5 hp - engelska
Deep games, 7,5 hp - engelska
Digital skulptering för spel 1, 7,5 hp - distans - engelska
Digital skulptering för spel 2, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 1, 7,5 hp - distans - engelska
Gestalning för 2D-animation 2, 7,5 hp - distans - engelska
Gestaltning med 3D-miljöer för spel 2, 7,5 hp - engelska
Grafisk design för spel, 7,5 hp - engelska
Interaktivt berättande, 7,5 hp - engelska
Introduktion till level design, 7,5 hp - engelska
Introduktion till transformativ speldesign, 7,5 hp - distans - engelska
Karaktärsdesign och representation, 7,5 hp - engelska
Livsdesign, 7,5 hp - engelska
Män, maskuliniteter och spel, 7,5 hp - engelska
Nätverksprogrammering för spel 1, 7,5 hp - engelska
Spel och samhälle, 7,5 hp - engelska
Speldesign för klassrummet, 7,5 hp
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans - engelska
Testdriven level design, 7,5 hp - engelska
Transformativ speldesign 1, 7,5 hp  - distans - engelska
Visualisering med 3D-datorgrafik, 7,5 hp - campus eller distans - engelska

Statistik

Grundläggande statistik A4, 15 hp

Samtliga kurser vid Uppsala universitet hösten 2023.

Sommarkurser vid Campus Gotland

Ordinarie anmälningsperiod till sommarkurser 2023 var 17 februari - 15 mars via Antagning.se. 

Sen anmälan för vissa kurser är öppen. Klicka dig in på resp kurstillfälle nedan och därefter på länken "Anmälan" för att se om sen anmälan är öppen på Antagning.se.

Samtliga kurser vid Uppsala universitet sommaren 2023.

Senast uppdaterad: 2023-05-31