Samtal om

Samtal om är SuHRF:s öppna arrangemang som anordnas några gånger om året.


Samtal om Visby världsarv - Hur mår ringmuren egentligen och vem tar hand om den?

Tid: 17 september kl. 17.00-18.30

Plats: Aulan, Donnerska huset

Välkomna till ett öppet samtal om ringmuren, dess förvaltning och framtid. Världsarvskontoret vid Region Gotland och Sustainable Heritage Research Forum är samarbetspartners.

I panelen ingår:

  • Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet
  • Eva Ahlin, Regionråd
  • Susanne Thedéen, Gotlands museum
  • Tor Sundberg, Länsstyrelsen

Här hittar du inbjudan


Samtal om Visby världsarv - En levande och hållbar stadskärna?

22 maj kl. 17.00-18.30

Varmt välkomna på det första samtalet i en serie om Visby världsarv, ett samarbete mellan Världsarvskontoret vid Region Gotland och Sustainable Heritage Research Forum.

Aulan Donnerska huset, Visby

I panelen ingår:

  • Linnéa Grimstedt, Gotlands Kulturrum
  • Roy Abd-El Ahad, Fastighetsägare
  • Eva Ahlin, Regionråd
  • Jörgen Renström, Regionantikvarie

Här hittar du inbjudan