Verksamhet inom SuHRF

Sustainable Heritage Research Forum bedriver en bred verksamhet med både seminarier, workshops och symposier vid Campus Gotland. Funderar du på hur du kan engagera dig i forumet? Kontakta forskningsledarna! Du kan söka pengar för att bjuda in egna gästforskare och gästdoktorander. SuHRF delar även ut ansökningsstöd och medel för forskare på Campus Gotland att anordna seminarier och workshop.

Aktiviteter

Samtal om

Samtal om är SuHRF:s öppna arrangemang som anordnas några gånger om året. Samtalens syfte är att nå ut med verksamheten till en bredare allmänhet.

Sustainable Heritage Seminar

Sustainable Heritage Seminar är SuHRF:s forskningsseminarie-serie som riktar sig till forskare och studenter på Campus Gotland, och till organisationer och myndigheter utanför universitetet.

Symposium

En gång per år organiserar SuHRF ett internationellt symposium:

2023                                                                                                                                      SuHRF Symposium: Cultural Heritage in Changing Urban Landscapes 

2022                                                                                                                                     SuHRF Symposium: Cultural Heritage and Conflicts

2021                                                                                                                                      SuHRF SymposiumEnergy Transition in Heritage Contexts 

2019                                                                                                                                      SuHRF Symposium: Visions for Sustainable Heritage


Gästforskare/gästdoktorander

Inom forumets ramar finns det utrymme att bjuda in ett antal gästforskare och gästdoktorander varje år. De ges möjlighet att under en period arbeta på Campus Gotland och bidra till den vetenskapliga miljön i allmänhet och till utveckling av nya projekt i synnerhet. Gästforskare och gästdoktorander bidrar till verksamheten genom seminarier och samtal. Spana in vårt nyhetsflöde för att se vad som planeras just nu.

Sök stöd för gästforskare!

Sök stöd för gästdoktorand!

Workshops och seminarier

Varje termin anordnas en workshop som fokuserar på forskningsansökningar. Det blir ett tillfälle att diskutera  gemensamma ansökningar, granska ansökningstexter och utbyta erfarenheter. Seminarier är ett sätt för forskare och aktörer inom organisationer och myndigheter utanför universitetet möts, inspireras och diskuterar nya rön, kunskapsbehov och möjliga forskningssamarbeten inom kulturvård och hållbar utveckling. Som forskare kan du söka medel från SuHRF för att anordna workshops och seminarier.

Sök stöd för seminarier!

Kontakta oss!

Kontakta SuHRF - Detalj från Universitetshuset

Intresserad av att veta mer om arbetet i SuHRF?

Kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2023-11-21