Gästforskare

SuHRF finansierar ett Gästforskarprogram för att stimulera akademiska utbyten och kontakter och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. Gästforskarprogrammet ger forskare vid Campus Gotland möjlighet att bjuda in internationella såväl som nationella kollegor att tillbringa en period som gästforskare på Campus Gotland.

Ansökan görs av en enskild forskare, verksam vid Campus Gotland, men ska vara väl förankrad hos den institution där forskaren är anställd. Ansökningar som gynnar forskningsmiljön vid och samarbeten inom Campus Gotland prioriteras.

SuHRF finansierar resor och boende, vilket också organiseras och bokas av SuHRF. Kontorsplats tillhandahålls av SuHRF på Campus Gotland under hela vistelsen. Vistelsens längd ska vara mellan två och sex veckor.

Under vistelsen förväntas gästforskaren att med en interdisciplinär approach fördjupa sig i ett ämne som är relevant för hållbar kulturvård, men också av bredare intresse för de verksamhetsområden som utgör forskningsmiljön på Campus Gotland. Vistelsen kan också syfta till att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan forskare och forskargrupper på Campus Gotland och den gästande forskarens institution. Gästforskaren förväntas delta i relevanta aktiviteter, såsom seminarier och, om möjligt, undervisning och handledning av studenter och doktorander.

Det finns två ansökningstillfällen per år, med deadline den 31 mars och den 30 september.

I ’Guidelines for Application’ finns detaljerade anvisningar och ansökningsformulär.

Kontakta oss!

Kontakta SuHRF - Detalj från Universitetshuset

Intresserad av att veta mer om arbetet i SuHRF?

Kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2022-02-17