Gästdoktorand

SuHRF finansierar ett Gästdoktorandprogram för att stimulera akademiska utbyten och kontakter och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. Gästdoktorandprogrammet ger doktorander och forskare vid Campus Gotland möjlighet att bjuda in internationella såväl som nationella doktorandkollegor/doktorander att tillbringa en period på Campus Gotland.

Ansökan görs av en enskild doktorand eller forskare, verksam vid Campus Gotland, men ska vara väl förankrad hos den institution där doktoranden eller forskaren är anställd. Ansökningar som gynnar forskningsmiljön vid och samarbeten inom Campus Gotland prioriteras.

SuHRF finansierar resor och boende, vilket också organiseras och bokas av SuHRF. Kontorsplats tillhandahålls av SuHRF på Campus Gotland under hela vistelsen. Vistelsens längd ska vara mellan två och sex veckor.

Under vistelsen förväntas gästdoktoranden att med en interdisciplinär approach fördjupa sig i ett ämne som är relevant för hållbar kulturvård, men också av bredare intresse för de verksamhetsområden som utgör forskningsmiljön på Campus Gotland. Vistelsen kan också syfta till att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan doktorander och forskare på Campus Gotland och den gästande doktorandens institution. Gästdoktoranden förväntas delta i relevanta aktiviteter, såsom seminarier och, om möjligt, undervisning.

Det finns två ansökningstillfällen per år, med deadline den 31 mars och den 30 september.

I ’Guidelines for Application’ finns detaljerade anvisningar och ansökningsformulär.

Senast uppdaterad: 2022-02-17