Stödformer

SuHRF ska genom sin form verka för att initiera ny forskning på Campus Gotland och samtidigt vara en mötesplats för forskare. Därför finns det möjlighet att från SuHRF söka medel för gästforskare, gästdoktorander, ansökningsstöd och för att anordna seminarier eller workshops.

Gästande forskare & doktorander

SuHRF gästas kontinuerligt av både gästforskare och doktorander. Här kan du läsa om några av dom och deras erfarenheter av att vara gäster på Campus Gotland.

Läs mer!

Relevans för min institution eller ämne?

En av SuHRFs uppgifter är att sammanföra ämnen och forskare som traditionellt sett kanske inte jobbar tillsammans eller med frågor om kulturarv och hållbarhet.

Läs mer!

Kontakta oss!

Kontakta SuHRF - Detalj från Universitetshuset

Intresserad av att veta mer om arbetet i SuHRF?

Kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2022-02-17