Forskningsstöd

SuHRF ska genom sin form verka för att initiera ny forskning och samtidigt vara en mötesplats för forskare. Därför finns det möjlighet att från SuHRF söka medel för gästforskare, gästdoktorander, ansökningsstöd och för att anordna seminarier eller workshops.

Kontakta oss!

Kontakta SuHRF - Detalj från Universitetshuset

Intresserad av att veta mer om arbetet i SuHRF?

Kontakta oss!