Utlandsstudier - informationstillfällen hösten 2019

Internationella kansliets aktiviteter

Under hösten erbjuder Avdelningen för internationalisering flera informationstillfällen på Campus Gotland, varav ett större evenemang i oktober, som ger information om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet.

Därutöver ges information direkt till de programstudenter vars programansvariga/motsvarande bokat in det (uppdateras fortlöpande). Förutom programmet nedan erbjuds en särskild Ansökningsakut i november för dig som vill ha sista-minuten-hjälp med ansökan för utbytesstudier samt Erasmuspraktik (deadline 22 respektive 15 november).

Allmänna informationstillfällen – hösten 2019

Tisdag 10 september kl. 12.15-13.00 i sal D22
Information om utlandsstudier - Våra internationella handläggare berättar om dina möjligheter att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands. Evenemanget i vårt kalendarium. Evenemanget på Facebook.

Onsdag 9 oktober kl. 10.00-16.30 Gotland Goes Global i entréhallen, B22 och E30
Är du intresserad av att studera utomlands? Den här dagen har vi ett antal evenemang där vi informerar om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet.  Programmet i vårt kalendarium. Programmet på Facebook.

Tisdag 12 november kl. 12.15-13.00 i sal B22
Information om utlandsstudier - Våra internationella handläggare berättar om dina möjligheter att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands. Evenemanget i vårt kalendarium. Evenemanget på Facebook.

Programspecifika informationstillfällen hösten 2019

Jonathan Schalk och Annika Jörnemark berättar om alternativen för att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands, fokus anpassat efter vad respektive program bett oss om.

Tisdag 10 september kl. 14.00-14.45 sal B23
Masterprogram i hållbar destinationsutveckling (kontakt: Ulrika Persson-Fischier)

Onsdag 11 september kl. 9.00-10.00 sal B11
Kulturarv och hållbarhet - Masterprogram i humaniora (kontakt: Gustaf Leijonhufvud)

Onsdag 11 september kl. 9.00-10.00 sal F14
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap, åk 2 (kontakt: Maria Klemm)

Torsdag 12 september kl. 10.00-10.15 sal restaurang JODA
Kandidatprogram i speldesign (kontakt: Jakob Berglund)

Tisdag 8 oktober kl. 15.00-16.00 sal B11
Masterprogram i hållbart företagande (kontakt: Fredrik Sjöstrand)

Tisdag 13 november kl. 13.15-14.00 sal B22
Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet – förbättring (kontakt: Mia Ljungblom)

Ansökningsakuten

Ansökan för utbytesstudier med start vt 2021 är öppen 15 april - 15 maj och ansökan för Erasmuspraktik är öppen 1 - 15 maj, för praktik som påbörjas tidigast i mitten av juni 2020. För dig som vill ha hjälp med din ansökan erbjuder vi ordinarie samt extra drop-in-tider.

När: Tisdag 12 maj klockan 15-16.30 och onsdag 13 maj klockan 11:30-13.00.
Var: D-husets bottenplan, precis till höger innanför entrén.

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

Många av våra institutioner har egna utbytesavtal och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dem till för information om de har platser du kan söka.

Kontakta oss!

Avdelningen för internationalisering hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier.

Innan du kontaktar oss, har du...
- kollat in kommande informationstillfällen för att se när vi är på Campus?
- fått svar via vanligt förekommande frågor?

Kom gärna med dina korta frågor till drop-in tisdagar klockan 15-16.30, D-husets bottenvåning precis till höger innanför entrén, öppet 10 september till 17 december (utom 3 dec) samt 14 januari till 2 juni. Under ansökningsperioder kan du också boka samtalstid (30 min), se tider och boka.
E-post: mobility@uu.se
Facebook: Utbytesstudier vid Uppsala universitet på Facebook