Utlandsstudier – informationstillfällen 2021/2022

Internationella kansliets aktiviteter

Varje termin erbjuder Avdelningen för internationalisering flera informationstillfälom utlandsstudier, med information om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet.

Har du frågor eller behöver hjälp med ansökan kan du alltid vända dig till våra internationella handläggare via mejl och drop-in. Du kan också boka tid för samtal. Vi avsätter alltid extra tid för frågor under ansökningsperioder i form av Extra support.

vår webbsida om utlandsstudier finns tydliga skriftliga manualer om hur man ansöker och för några av momenten i ansökan finns inspelade instruktionsfilmer.

Vi erbjuder också informationstillfällen direkt till programstudenter vars programansvariga eller motsvarande bokat in oss.

Allmänna informationstillfällen – våren 2022

Under våren erbjuder vi fem webbinarier om utlandsstudier via Zoom. Varje tillfälle omfattar en presentation och tid för frågor. Informationen hålls normalt på engelska. Flera av tillfällena följs av vår ordinarie drop-in för egna samtal med någon av våra handläggare.

Föranmälan behövs till varje tillfälle för att få länk till webbinarierna. Följ länk för respektive seminarium för mer information och anmälan:

Länk till drop-in förmedlas under respektive webbinarium och är samma som för vår ordinarie drop-in.

Utlandsstudieambassadörernas seminarier

Utlandsstudieambassadörerna anlitade av Enheten för internationell mobilitet har erfarenhet av utbytesstudier och praktik utomlands. De kommer att stå värd för ett par seminarier i vår. Låt dem inspirera dig och dela deras erfarenhet av att söka.

Programspecifik information 2021/2022

Be gärna din programansvariga kontakta oss för att boka ett informationstilllfälle för ditt program: Annika Jörnemark och Sandra Johansson berättar gärna om alternativen för att studera eller göra praktik/fältstudier utomlands med fokus anpassat efter vad respektive program bett oss om.

Ansökningstillfällen under vårterminen 2022

Student med laptop

Ansökan för:

  • Erasmuspraktik är öppen 1-15 januari, 1-15 mars och 15 april-2 maj. Se till att söka minst en månad innan du vill påbörja din praktik.
  • Minor Field Studies är öppen löpande och stänger 15 april för fältstudier som kan avslutas senast 10 januari 2023.
  • utbytesstudier med start vt 2023 är öppen 19 april – 16 maj klockan 15.00.

Extra support

Internationell handläggare i samspråk med studenter

För dig som har frågor om eller vill ha hjälp med ansökan erbjuder vi digital drop-in varje helgfri tisdag och torsdag, samt bokningsbara samtalstider. Vi sätter av extra tid för support, även via mejl, under ansökningsperioderna.

Extra drop-in våren 2022: Måndag 13 maj och fredag 16 maj, 13.00–14.00.

Se övrig kontaktinformation i avsnittet "Kontakta oss".

Kontakta oss

Enheten för internationell mobilitet hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in via Zoom

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00. Vi håller extrainsatt drop-in i samband med att ansökan för utbytesstudier stänger.

Extrainsatt drop-in sker fredag 13 maj och måndag 16 maj. Sista drop-in för terminen är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september.

Drop-in sker via Zoom. Använd helst Zoom via ditt studentkonto (läs om Zoom för studenter). När du ansluter hamnar du i ett väntrum tills en handläggare är ledig. Du kan samtala med oss med ljud och bild aktiverade, alternativt endast med text via chatten. Du väljer själv.

Till drop-in 

Boka samtalstid

Internationell handläggare Annika Jörnemark erbjuder samtalstider á 30 minuter, framför allt under ansökningsperioder. Du kan välja om du vill ses på campus eller online via Zoom.

Se tider och boka

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

Senast uppdaterad: 2022-06-30