Har du frågor?

Roligt att du är intresserade av att studera delar av din utbildning vid något av våra partneruniversitet! Vi förstår att mycket information cirkulerar och det är mycket bra att studenter hjälper varandra. Information kan dock förändras, ta för vana att alltid kontrollera med källan för att få aktuell och uppdaterad information. 

Se vanliga frågor här och våra svar

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

Många av våra institutioner har egna utbytesavtal och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dem till för information om de har platser du kan söka.

Kontakta oss!

Avdelningen för internationalisering hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier. Som säkerhetsåtgärd kopplat till Corona-viruset sker för tillfället alla möten med oss online via Zoom eller via Skype, e-post eller telefon.

Innan du kontaktar oss, har du...
- kollat in kommande informationstillfällen för att se när vi är på Campus?
- fått svar via vanligt förekommande frågor?

Drop-in online från och med 23 mars 2020:
Måndag - fredag klockan 13.00-14.00

Till drop-in

Du kan använda din vanliga webläsare för att delta i drop-in via Zoom. När du ansluter hamnar du i ett "väntrum". När det blir din tur kopplar vi fram dig till oss. Det går bra att använda Zoom både i text i form av chatt men också med ljud och bild. Du väljer själv.

Under ansökningsperioder kan du också boka samtalstid (30 min):
Se tider och boka
E-post: mobility@uu.se
Facebook: Utbytesstudier vid Uppsala universitet på Facebook