Internationella möjligheter med Uppsala universitet

Upptäck världen!

Vill du få internationell erfarenhet och nya perspektiv? Vill du vässa dina språkkunskaper och din kulturella kompetens? Följande fyra alternativ administreras av Enheten för internationell mobilitet:

Under terminerna erbjuder vi flera informationstillfällen om utlandsstudier (online via Zoom). Möjlighet till utlandsstudier erbjuds även via fakulteter och institutioner.

Skriv gärna upp dig på vår sändlista för att få information via e-post om kommande utlysningar och informationsträffar.

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

En grupp manliga studenter i samspråk på strandpromenaden i Visby

Många av universitetets institutioner har egna utbytesavtal, en del även på fakultetsnivå, och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dit för information om de har utbytesplatser du kan söka.

Här hittar du länkar till utlandsstudier som administreras av fakulteter och institutioner.

Kontakta oss

Enheten för internationell mobilitet hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in via Zoom

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 och torsdagar kl. 13.00–14.00. Obs! Drop-in torsdag 20 april 2023 är inställt. Sista tillfället för vårterminen är torsdag 1 juni.

Vi håller extrainsatt drop-in i samband med att ansökan för utbytesstudier stänger: Fredag 12 maj och måndag 15 maj kl.13.00-14.00.

Drop-in sker via Zoom. Använd helst Zoom via ditt studentkonto (läs om Zoom för studenter). När du ansluter hamnar du i ett väntrum tills en handläggare är ledig. Du kan samtala med oss med ljud och bild aktiverade, alternativt endast med text via chatten. Du väljer själv.

Till drop-in 

Boka samtalstid

Internationell handläggare Annika Jörnemark erbjuder samtalstider á 30 minuter, framför allt under ansökningsperioder. Du kan välja om du vill ses på campus eller online via Zoom.

Se tider och boka

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

Senast uppdaterad: 2023-04-13