Tentamen vid Campus Gotland

Tentamen

Här finns det mesta som är värt att veta om tentamen på Campus Gotland. Kontakta tentamenshandläggaren om du har några frågor.

Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen.

Några genvägar:

Anmälan till tentamen och omtentamen

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen.  Anmälan ska sker i Ladok. Det är inte möjligt att efteranmäla sig i skrivsalen eller vid studieadministrationen. Vid Uppsala universitet så skrivs alla salstentor anonymt, dvs du använder en kod istället för ditt namn/personnummer vid en tenta. För att få denna kod måste du anmäla dig till tentan/omtentan https://student.ladok.se/via Ladok. Har du några frågor kring anmälan kontakta Studieadministrationen.

Om du kommer för sent till tentatillfället
Du ska vara på plats 30 minuter innan tentamen börjar. Kommer du försent så måste du vänta i 25 minuter utanför salen innan du släpps in av en ansvarig vakt, ingen extra tid kommer att ges. Kommer du senare än 30 minuter efter utsatt starttid får du inte delta i provet.

Avanmälan till tentamen och omtentamen
Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen (via Ladok) om du inte kan göra den. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen.

Digital salstentamen
Vissa salstentor genomförs som E-tentamen, villket innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper. Du ser på ditt schema i TimeEdit om din tentamen skrivs på papper eller dator. Är det en E-tentamen är det viktigt att du har med dig dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till ditt student-id (samma som du använder när du loggar in på Studentportalen). Dessa behöver du för att logga in på datorn och tentan.

Riktat pedagogiskt stöd
Har du en funktionsnedsättning och önskar extra stöd vid tentamen ska du först kontakta vår samordnare för riktat pedagogiskt stöd. För att få möjlighet till anpassning vid tentamen måste du sedan anmäla detta minst två veckor innan varje tentamenstillfälle genom att skicka in ditt NAIS-intyg. Gäller det salstentamen är det till studentservice, har du en hemtentamen kontaktar du ansvarig examinator.

Om studier och funktionsnedsättning

Rättade tentor
Har du skrivit en e-tenta finns den rättade tentan under fliken "Arkiv" i din användaryta på exam.uu.se. Har du skrivit en papperstenta hämtar du ut den i receptionen, här hittar du en översikt över de tentor som finns receptionen för tillfället. Har du tentat anonymt ska du förutom legitimation ha med dig ditt kodnummer när du hämtar ut tentan. Vid utlämning av papperstentamen behöver du kunna uppvisa giltig legitimation och signera din kvittens. Notera att betyg kan inte överklagas, däremot kan betyg omprövas  och en uthämtning av tentamen i original medför att det blir svårare att ompröva ett betyg. På begäran utlämnas en kopia av tentamen.

Se vilka rättade tentor du kan hämta ut i receptionen just nu.

Tänk på att...

  • Du måste anmäla dig till samtliga tentamina i Ladok
  • Du kan endast tentera kurser du är registrerad på
  • Du måste vara i tentamenslokalen senast 30 minuter före tentan
  • Du måste visa giltig legitimation för tentamensvakten i orginal
  • Tillåtna hjälpmedel vid tentamen bestäms av respektive kursansvarig lärare
  • Mat/dryck är tillåtet om inget annat sägs. Alla former av nötter är otillåtna på grund av allergirisk.
  • Inte glömma att ta med dig  ditt användarnamn och lösenord vid digital tentamen och din anonymitetskod vid papperstentamen.

Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

När en kurs läggs ned finns möjlighet till uppsamlingsexamination. För kurser som upphört eller genomgått större förändringar ges möjlighet till tre examinationstillfällen fördelade över tre terminer. Läs mer om uppsamlingsexamination samt om nedlagda kurser.

Senast uppdaterad: 2023-09-18