Tack för din beställning!

Studieintyget kommer per post inom ett per dagar. Är det mer brådskande kan du få ett intyg direkt om du besöker Studentservice.

(Observera att Studentservice bara skriver ut intyg för studier vid Uppsala universitet.)