Studieadministrationen - en del av Studentservice

Som student kan du själv utföra de flesta av dina ärenden via webben. Du kan till exempel aktivera ditt studentkonto, registrera dig på kurser, se schema, ladda ner eller beställa studieintyg eller anmäla dig till tentamen. Se webbtjänsterna när du loggar in.

Träffa oss: Studentservice består av stöd och service som du kan få på Campus Gotland utanför själva undervisningen. Exempel på det är studievägledningen, IT-stödet, språkverkstaden, studenthälsan eller biblioteket. Centralt i studentservice finns Studieadministrationen. Du hittar oss på följande ställen och följande tider:

Receptionen (innanför huvudentrén)

I receptionen kan du få hjälp med de vanligaste frågorna som rör dina studier, till exempel:

 • att hitta rätt i lokalerna,
 • dagens schema,
 • tentamensutlämning,
 • bokning av grupprum,
 • köpa värdebevis för utskrift,
 • försäljning av profilprodukter, 
 • studieintyg,
 • utlämning av campuskort,
 • IT-support (måndag - fredag klockan 13.30-14.30).

Måndag - torsdag: 8.00–16.30, fredag: 8.00-15.30 (utom helg- och klämdagar).

Plan 2 i D-huset (kontorslandskapet)

Här får du vanligtvis hjälp med kursspecifika ärenden, till exempel:

 • registrering på kurs,
 • studieavbrott,
 • uppehåll i studier,
 • examen (av vår examenshandläggare),
 • tillgodoräknande.

Studieadministrationen i landskapet är tillgänglig enligt följande helgfria vardagar:

 • Måndag - onsdag 13.00-14.30 
 • Torsdag: 10.00-11.30 
 • Fredag: 13.00-14.30.

Våra studieadministratörer

Har du frågor om dina studier? Studieadministrationen finns här för dig. Du når oss bäst genom att skicka ett mejl till studentservice-cg@uu.se så kommer du få hjälp av någon från av oss. När du mejlar: ange gärna vilket ämne/program du läser/ska läsa och berätta kort vad du vill ha hjälp med. 

Carina Dahlström Carina Dahlström (telefon 0498108234)
-Arkeologi/osteologi
-Konstvetenskap
-Kulturvård
-Vårdvetenskap
Cecilia Howe Cecilia Howe (telefon 0498108236)
-Lärarutbildning
-Programvaruteknik/systemvetenskap
Marie du Rietz Marie du Rietz (telefon 0498108219)
-Engelska
-Kultur- och samhällsgeografi
-Lärarutbildning
-Programvaruteknik/systemvetenskap
-Statistik
Sara Cederlund Sara Cederlund (telefon 0498108242)
-Schemaläggning
-Tentamenssamordning
Bildobjekt Sofia Bromö (telefon 0498108237)
-Företagsekonomi
-Juridik
-Socionomprogrammet
Ylva Anderberg Ylva Anderberg (telefon 0498108241)
-Energiteknik (vindkraft)
-Hållbar utveckling
-Biologi/Miljövetenskap
-Speldesign
- Kvalitetsteknik, ledarskap, hållbar destinationsutveckling 

Ansök om examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen. Du ansöker om examen vid Uppsala universitet om du har slutfört din utbildning här. Läs mer om examen.

Senast uppdaterad: 2023-11-21