Studieadministrationen vid Campus Gotland

Några genvägar:

Studieadministrationen - en del av Studentservice

Studentservice består av stöd och service som du kan få på Campus Gotland utanför själva undervisningen. Exempel på det är studievägledningen, IT-stödet, språkverkstaden, studenthälsan eller biblioteket. Centralt i studentservice finns Studieadministrationen. Du hittar oss på följande ställen och följande tider:

Plan 2 i D-huset (kontorslandskapet)

Här får du vanligtvis hjälp med kursspecifika ärenden, till exempel:

 • registrering på kurs,
 • studieavbrott,
 • uppehåll i studier,
 • examen (av vår examenshandläggare),
 • tillgodoräknande.

Träffa oss eller boka tid för samtal i Zoom/på telefon

Besök Studieadministrationen på Campus Gotland, plan 2 i D-huset följande tider:

 • Måndag - fredag (utom helg- och klämdagar): 13.00–14.30.

Vill du träffa oss online eller prata med oss i telefon? Då är du välkommen att boka tid. Ange gärna på vilket sätt du vill bli kontaktad (Zoom eller telefon). Vänligen ange också vilket ämne/program du läser och något om vad ditt ärende gäller.

Boka Zoom- eller telefontid med Studieadministrationen.

Du kan såklart också alltid nå oss via e-post, studentservicecampusgotland@uadm.uu.se.

Receptionen (innanför huvudentrén)

I receptionen kan du få hjälp med de vanligaste frågorna som rör dina studier, till exempel:

 • att hitta rätt i lokalerna,
 • dagens schema,
 • tentamensutlämning,
 • bokning av grupprum,
 • köpa värdebevis för utskrift,
 • försäljning av profilprodukter, 
 • studieintyg,
 • utlämning av campuskort,
 • IT-support (måndag - fredag klockan 14.30-15.30).

Måndag - fredag (utom helg- och klämdagar): 8.00–16.30.

Våra studieadministratörer

Våra studieadministratörers olika ämnesområden vid Campus Gotland:

AnnaKarin Krisström AnnaKarin Kriström (telefon 0498-10 8233): Vårdvetenskap (SSK och DSK), Speldesign, Ledarskap, Kvalitetsteknik, Hållbar destinationsutveckling, Basic Swedish.
Carina Dahlström Carina Dahlström (telefon 0498-10 8234): Arkeologi/osteologi, Konstvetenskap, Kulturvård/byggnadsvård
Cecilia Howe Cecilia Howe (telefon 0498-10 8236): Etnologi, Lärarutbildning, Speldesign
Josefina Ahlvin Josefina Ahlvin (telefon 0498-108235): Företagsekonomi, Statistik, Programvaruteknik/systemvetenskap
Katarina Katarina Werner Hallgren: Föräldraledig
 
Maria Petersén Enström

Maria Petersén Enström (telefon 0498-10 8226): Biologi/miljövetenskap, Företagsekonomi, Statistik, Juridik, Socialt arbete

Marie du Rietz Marie du Rietz (telefon 0498-10 8219): Engelska, Kultur- och samhällsgeografi, Lärarutbildning, Programvaruteknik/systemvetenskap
Sara Cederlund Sara Cederlund (telefon 0498-10 8242): Schemaläggning/tentamina
Ylva Anderberg Ylva Anderberg (telefon 0498-10 8241): Energiteknik (vindkraft), Hållbar utveckling

Ansök om examen

När du är klar med dina studier och uppfyller kraven för utbildningen kan du begära att få ut examen. Du ansöker om examen vid Uppsala universitet om du har slutfört din utbildning här. Läs mer om examen.