Talängslan, rädd att tala inför en grupp?

Känner du stark oro inför tanken på en muntlig presentation? Får du ångest bara av tanken på att behöva ställa dig framför en grupp och berätta något?

Du är inte ensam: talängslan drabbar ca 20 % av befolkningen. Men de flesta av oss måste i olika sammanhang kunna hålla en presentation, i arbetslivet eller under studietiden.

Några korta råd:

  • Förbered dig väl: ju mer kunnig/säker du är i ditt ämne desto tryggare känner du dig.
  • Ha med dig manus/stödord du kan ta stöd i om du tappar bort dig.
  • Bestäm dig för att inte tänka negativt under din framställning, lämna utvärderingen till efteråt.
  • Träna på ditt anförande inför spegeln eller inför vänner.
  • Ta reda på var du ska vara, hur ser lokalen ut och vilka hjälpmedel finns att tillgå.
  • Använd dig av bilder eller rekvisita som gör att fokus inte ligger på dig som person
  • Var inte rädd för att ta en paus och dricka vatten och andas
  • Försök se åhörarna som dina vänner. Välj gärna ut några att ha ögonkontakt med som du känner dig trygg med.

Tveka inte att kontakta Studenthälsan om du behöver råd eller hjälp eller om du vill gå en av de Våga-tala-kurser som kontinuerligt hålls under året.