Studieteknik

Det är stor skillnad att läsa på högskolenivå jämfört med att läsa på gymnasiet. På universitetet förväntas du att ta ett större ansvar för dina studier än på gymnasiet.

En stor del av din lediga tid ska användas till självstudier. Att studera på egen hand kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Din studieteknik blir viktig.

Studieteknik kan vara konsten att stryka under rätt saker i en bok, veta hur du ”skumläser” litteratur, hur du planerar ditt läsande. Studieteknik kan också vara konsten att i detalj planera hela din studiesituation. Det kan också vara bra att känna till sin egen inlärningsstil, alltså hur just du lär dig bäst! 

En bra bok att låna eller köpa: "Studieteknik för universitet och högskola" av Mattias Kellquist och Mats Eneroth (http://libris.kb.se/bib/7453987).

Filmer om studieteknik

Vill du redan nu få konkreta tips på hur du kan förbättra din studieteknik? Filmen nedan med Andreas Thor från Språkverkstaden ger dig en bra grund för att lyckas väl med dina studier.

Vi kan också tipsa om studievägledaren Ingmar Anderssons 10 Youtubefilmer berätta mer ingående om studieteknik. Filmerna är gjorda under 2012 men tipsen är lika aktuella idag.

De 10 avsnitten har följande titlar:

  • 1. Studieteknik - en introduktion
  • 2. Studieteknik - om att läsa kursböcker
  • 3. Studieteknik - om studieplanering
  • 4. Studieteknik - om att anteckna
  • 5. Studieteknik - om minnesteknik
  • 6. Studieteknik - "books in English"
  • 7. Studieteknik - om problemlösning
  • 8. Studieteknik - om snabbläsning
  • 9. Studieteknik - om att vi har olika lärstilar
  • 10. Studieteknik - om tentan

Klicka på symbolen med de tre streckade linjerna överst till vänster i Youtube-spelaren för att välja mellan de tio avsnitten.

Se alla klippen på Youtube istället.

Senast uppdaterad: 2022-10-11