Studera effektivare

Att studera på universitetsnivå innebär mycket självstudier och eget ansvarstagande. För att plugga effektivt krävs planering, struktur, motivation och bra förutsättningar.

Tips på vägen

Ta reda på var du pluggar bäst: hemma, i biblioteket eller på campus? Se till att din studieplats har så få störningsmoment som möjligt. Gör undan ”måsten” innan du börjar plugga så de inte tar fokus från studierna.

När läser du bäst? Vid vilken tid på dygnet är du mest mottaglig? Hur lär du dig bäst? Läsa, lyssna, skriva, eller en blandning? Ensam eller i en studiegrupp?

Dela upp pluggandet i korta pass, hjärnan orkar inte hålla fokus alltför länge. Ta pauser för att äta, röra på dig, memorera det du nyss lärt dig. Att plugga oavbrutet i flera timmar ger INTE bättre resultat än att plugga korta pass med många pauser.

Ha delmål för varje studiepass, vad ska du hinna med idag? Kom ihåg att dina mål ska vara realistiska.

Fastna inte i uppskjutandefällan! Den är lockande för stunden men kan bli början till en ond spiral som leder till obehag och risk att hamna efter med studierna.

Är du en uppskjutare?

Måste du ha press på dig för att komma igång med ett arbete, eller är du en person som för det mesta är klar i tid före deadline?

Två olika motivationsstrategier - känner du igen dig i någon?:

 • Motiverar du dig från något – Det känns jobbigt att ta itu med uppgiften, kanske kravfyllt, lustprincipen för stunden gäller och det finns ofta en bismak av dåligt samvete.
 • Motiverar du dig till något – Framför allt till den sköna känslan att vara klar, att ha utfört uppgiften.

Tips:

 • Avslöja dina uppskjutandemönster – ”jag ska bara….” ”jag är säkert piggare imorgon” med mera. Gå till motattack nästa gång uppskjutandetankarna kommer!
 • Lär dig identifiera de stressymptom som leder till uppskjutande. Inse att du faktiskt kan härda ut när de kommer.
 • Försök GDN-metoden, Gör Det Nu! Det blir inte lättare eller enklare imorgon men sätter du igång minskar du det dåliga samvetet.
 • Välj en miljö som hjälper dig att fokusera på studierna.
 • Försök att hitta kompisar du kan plugga med.
 • Se studierna som ett arbete.
 • Planera din arbetstid, skapa dagliga rutiner.
 • Gränssätt studierna, sätt upp mål och delmål.
 • Belöna och uppmuntra dig själv efter avklarat mål.
 • Hur är det med kraven? Vi vet att både oklara krav och höga krav blockerar. Läs mer om detta i våra råd om stress och prestationsångest.

Koncentration

Koncentration är förmågan att rikta och styra uppmärksamheten, en mental process som går att påverka. Du kan skapa koncentration! Välj en studieplats med så få störningsmoment som möjligt. Rensa huvudet från störningsmoment genom att skriva, tala med någon, göra listor, få undan. Använd din piggaste tid till att jobba med det svåraste studiematerialet. Börja med mental förberedelse, en uppvärmning då du ställer in hjärnan på det du ska göra. Gränssätt studiepassen så blir det lättare både att komma igång och att behålla fokus. Ta en sak i taget!

Alla lär sig på olika sätt. Hitta aktiva studiemetoder utifrån din lärstil, exempelvis att anteckna, göra frågor på det man läser, diskutera med andra, sammanfatta huvudidéer och förhöra dig själv.

Tips:

 • Ta paus för att röra på dig och motverka spänningar i kroppen, för avslappning, prova någon avspänningsövning.
 • Ta paus för bearbetning, så det inlästa får ”sjunka in”.
 • Ta paus för att äta, så både kroppen och hjärnan får ny energi.
 • Motivera dig! Öva på en positiv inre dialog. ”Om du tror att du kan så kan du mer än du tror”
 • Tänk på målet med studierna, kursen, uppgiften. Fokusera på i dag och nu, inte på i går eller i morgon.
 • Försök att göra något, i stället för att ångra det du inte gjorde. Tänk på vad du har uppnått. Uppmuntra dig själv – se det du gör.

Råd och stöd

Tveka inte att kontakta Studenthälsan om du behöver råd eller hjälp.

Förbättra din studieteknik

Det är stor skillnad att läsa på högskolenivå jämfört med att läsa på gymnasiet. På universitetet förväntas du att ta ett större ansvar för dina studier än på gymnasiet. Din studieteknik blir viktig.

Förbättra din studieteknik