Prestationsångest

Att känna höga krav på sig själv under studietiden är inte ovanligt, du är trots allt här för att prestera och skapa en bra grund för din framtid.

Prestationsångest grundar sig ofta på en bristande självkänsla, du tror du måste ”överbevisa” andra eller dig själv att du duger genom att prestera på topp hela tiden, medvetet eller omedvetet. Din självkänsla är helt beroende av hur du presterar och du är livrädd för inte vara bäst eller att göra misstag.

Några tips:

  • Alla misslyckas ibland. Se det som inlärningstillfällen, reflektera över vad som hände.
  • Döm inte dig själv för hårt, det finns alltid olika aspekter av saker och ting, olika omständigheter som spelade in.
  • Notera vad som händer om du gör fel, innebär det att människor i din omgivning tycker mindre om dig? Troligen sitter rädslan för att inte duga bara i ditt eget huvud.
  • Kom ihåg att dina tankar om dig själv påverkar hur du känner dig och hur du agerar.
  • Försök identifiera dina negativa föreställningar och fundera över om du verkligen är rättvis mot dig själv. Finns det andra sätt att se på saken?
  • När det känns som allt går fel, påminn dig själv om saker du gjort tidigare och lyckats bra med, istället för att lägga fokus på det du inte lyckats med.

Tveka inte att höra av dig till Studenthälsan om du behöver råd eller hjälp!