Om du blir sjuk

CORONAVIRUS / COVID-19


Studenthälsan vid Campus Gotland arbetar med problem som har med din studiesituation att göra och är ett komplement till den traditionella hälso- och sjukvården. Om du har eller får medicinska eller fysiska besvär så kan informationen nedan vara bra att känna till.

Om du pluggar och har studiemedel glöm inte att sjukanmäla dig till Försäkringskassan.

Sjukvård på Gotland

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Vårdcentraler i Visby

Akutsjukvård  

Tandvård på Gotland

Du hittar mer information om vård på Gotland på Region Gotlands webbplats.

Allvarlig psykisk ohälsa

Bild

Om du lider av svår eller långvarig psykiatrisk problematik, eller har haft kontakt med psykiatrin tidigare så bör du vända dig direkt till psykiatriska mottagningen eller till vårdcentralen för remiss till psykiatrin. Kontaktuppgifter vid psykisk ohälsa.

Har du svår ångest, depression eller självmordstankar så ber vi dig att snarast ta kontakt med psykiatriska jourmottagningen

Vid akuta situationer, ring 112 !

Ring 112 för att nå akutmottagningar, ambulans, brandkår, polis, jourhavande präst, socialjour, giftinformation.

Tänk på att du endast ska ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till andra som är i akut behov av hjälp. Om ditt samtal inte är brådskande kan du istället ringa

  • Polisen: 114 14
  • Sjukvårdsupplysningen: 1177
  • Informationsnumret vid större olyckor eller kriser: 113 13.
  • Uppsala universitetets larmnummer: 018-471 25 00.

Det finns fyra hjärtstartare på Campus - i B- D- F- samt i G-huset.

Sjukanmäl dig om du blir sjuk

Om du studerar med studiemedel och blir sjuk är det viktigt att du sjukanmäler dig till Försäkringskassan. Det kan annars bli problem med att få studiebidrag och studielån via CSN i framtiden. CSN måste ha ett intyg på att du verkligen varit sjuk och hur länge.

Du kan också slippa att bli återbetalningsskyldig till CSN om du blir sjuk under en längre period. På CSN:s webbplats finns mer information om vad som gäller för att få studiemedel vid sjukdom.

Om du är hemma och vårdar sjukt barn måste du anmäla detta till CSN. Läs på CSN:s webbplats om vård av sjukt barn

Du som arbetar samtidigt som du studerar och blir sjuk kan få sjukpenning från Försäkringskassan. Hur din sjukpenning räknas ut beror på hur mycket du arbetar eller har arbetat före dina studier.

Könssjukdomar

En del av de vanligaste könssjukdomarna, det vill säga infektioner som man kan få vid sexuell kontakt, kan man ha utan att man märker det. Men flera av dem ger symptom som flytningar, klåda, urinträngningar, sår och vårtor.

Könssjukdomar ska du söka vård för så snart du misstänker att du är smittad. Kontakta en ungdomsmottagning, barnmorskemottagning, vårdcentral eller en gynekolog.

Många tycker att det känns pinsamt eller besvärande att söka vård för en könssjukdom, men de som arbetar på mottagningarna är vana vid de flesta problem. Kom ihåg att det är bättre att testa sig en gång för mycket än en gång för lite. De flesta undersökningar och behandlingar för sexuellt överförda infektioner är kostnadsfria.

Information om olika könssjukdomar hittar du på www.vardguiden.se eller www.1177.se

Testa dig för könssjukdomar

STI-mottagningen och Ungdomsmottagningen ligger på samma adress, nämligen på Norra Hansegatan 4K i Visby, ca 25 minuters promenad från Campus Gotland.

Senast uppdaterad: 2022-12-20