Studenthälsan vid Campus Gotland

Bild

Lev ett bra studentliv

Studenthälsan är studenternas hälsovård. Boka tid.

Att bedriva studier med framgång förutsätter att du mår bra och har balans i livet.

Studenthälsan har inte vårdansvar för studenter utan är inriktad på psykosociala frågor. Några genvägar om du behöver kontakta sjukvården eller psykiatrin: 

Föreläsningar och grupper

Bild

Tycker du att det känns jobbigt att hålla presentationer? Känner du dig stressad? Eller skjuter du upp saker och ting? Vill du veta mer om träning och hälsa? Studenthälsan ger dig verktyg att förbättra din situation och hitta en bättre balans i tillvaron. Se våra föreläsningar och grupper.

Vad är Studenthälsan?

På Studenthälsan arbetar kuratorer med vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Vårt uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för studenters välmående. Studenthälsan är ett komplement till regionens hälso- och sjukvård, det innebär att vi inte har något vårdansvar för studenter, utan är istället specialiserad på studenters psykiska hälsa och psykosociala problem.

VI erbjuder rådgivande och stödjande samtal. Vi finns också tillgängliga som krisstöd vid behov.

Studenthälsan erbjuder också föreläsningar och grupper i ämnen relaterade till studentlivet.

För vilka problem kan jag vända mig till Studenthälsan?

Studenthälsan är inriktad på problem som tillhör livet som student. Det kan vara sådant som är direkt sammankopplat med studierna såsom stress, prestationsångest, talängslan, uppskjutandebeteende eller mer allmänna problem såsom ångest och oro, nedstämdhet, sociala problem, låg självkänsla, sömnproblem eller problem med alkohol/droger.

Vi kan även ge stöd eller hjälp med vidare hänvisning om du blivit utsatt för diskriminering, trakasserier, mobbning eller våld/övergrepp.

Om du inte vet var du ska vända dig med dina problem är du välkommen att kontakta oss för rådgivning!

Hur går det till?

Vid ett första samtal går vi igenom din situation och ditt behov av stöd. Tillsammans planerar vi sedan vilken hjälp du kan behöva, ibland kan det räcka med ett eller ett par samtal, ibland kan en lite längre samtalskontakt vara nödvändig. Men då det är många som söker hjälp hos Studenthälsan är antalet besök är begränsat, vanligtvis till max fem samtal.

Alla besök till Studenthälsan är kostnadsfria. Studenthälsan arbetar under tystnadsplikt men besöken måste dock journalföras.

När du bokat tid så se till att komma i god tid, en session är ca 45 minuter. Får du förhinder så ber vi dig att avboka din tid så att någon annan får chansen att boka.

Boka tid och kontakta Studenthälsan.

Allvarlig psykisk ohälsa

Om du lider av svår eller långvarig psykiatrisk problematik, eller har haft kontakt med psykiatrin tidigare så bör du vända dig direkt till psykiatriska mottagningen eller till vårdcentralen för remiss till psykiatrin. Kontaktuppgifter vid psykisk ohälsa.

Har du svår ångest, depression eller självmordstankar så ber vi dig att snarast ta kontakt med psykiatriska jourmottagningen

Hur bokar jag ett första besök?

Om du vill träffa en kurator för individuell samtalskontakt ska du boka en telefontid med Studenthälsans telefonrådgivning. Du får då kort berätta för en kurator om vad som bekymrar dig, vi ger dig råd och bokar in en tid om vi bedömer att Studenthälsan är rätt plats för dig att få hjälp. Annars lotsar vi dig vidare. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du alltid fråga oss.

Personalen vid Studenthälsan har tystnadsplikt och ingen information som berör dig som haft kontakt med mottagningen förs vidare utan ditt samtycke.

Du kan inte boka ett första besök via e-post.

Telefonrådgivning och tidsbokning hos kurator

På måndagar, onsdagar och torsdagar före kl 10.00 lägger vi ut bokningsbara telefontider via vår tidsbokningssystem. Gå in och boka en tid för att bli uppringd. Om tiderna är slut läggs nya tider upp nästa dag enligt ovan. För närvarande finns möjlighet att få en nybesökstid inom 1-2 veckor.

Vi har också fysisk drop-in för tidsbokning i Studenthälsans lokaler, måndagar mellan 14.00-15.00.

Du hittar Studenthälsan på bottenvåningen i B-huset, till vänster i korridoren bakom receptione och därefter dörren mittemot hissarna.

Hälsosamtal

Studenthälsans hälsopedagoger erbjuder enskilda coachande hälsosamtal. Samtalen utgår ifrån dina behov och kan till exempel handla om kost, sömn, fysisk aktivitet och rutiner. För att boka en tid skickar du ett mejl med ditt namn och telefonnummer till halsopedagog-sh@uu.se. Därefter ringer vi upp dig för att boka in en första tid. Samtalen sker på Zoom.

Synpunkter och klagomål

Lämna synpunkter på Studenthälsan i formuläret så återkommer vi till dig.

Senast uppdaterad: 2022-10-31