Språkverkstaden på Campus Gotland

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd.

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska. Samtliga av oss handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande.

Vi erbjuder även stöd till undervisande lärare vid universitetet när det gäller utvecklandet av studenters kommunikationsträning. Vi kan till exempel bidra med föreläsningar och annat skrivstöd som en integrerad del av en kurs.

Hur går handledningen till?

När du bokar tid för handledning vill vi veta vad du önskar hjälp med, vilken typ av uppgift du arbetar med och vilket ämne du läser.

Läs mer om handledningen

Boka tid hos oss

All handledning i Språkverkstaden bokar du via e-post (gotland@sprakverkstaden.uu.se). Kom ihåg att bekräfta om du vill ha den föreslagna tiden. Om du inte kan komma – avboka!

Vi har vårt handledningsrum rum E32 i Almedalsbiblioteket.

Handledningstider (svenska, engelska)

Från och med vecka 36 (2 september) till och med vecka 3 (16 januari):

 • Måndagar: klockan 14-15
 • Tisdagar: klockan 15-16
 • Onsdagar: klockan 14-15
 • Torsdagar: klockan 15-16

Dessutom handledning också på följande tider (svenska):

 • Vecka 35 torsdag 29 augusti: klockan 14-16
 • Vecka 36 fredag 6 september: klockan 13-15
 • Vecka 37 fredag 13 september: klockan 13-15
 • Vecka 38 fredag 20 september: klockan 13-15
 • Vecka 39 fredag 27 september: klockan 13-15
 • Vecka 40 fredag 4 oktober: klockan 13-15
 • Vecka 41 fredag 11 oktober: klockan 13-15
 • Vecka 42 fredag 18 oktober: klockan 13-15
 • Vecka 43 onsdag 23 oktober: klockan 13-14 samt 15-16

 • Vecka 45 fredag 8 november: klockan 13-15
 • Vecka 46 fredag 15 november: klockan 13-15
 • Vecka 47 torsdag 21 november: klockan 13-15
 • Vecka 48 fredag 29 november: klockan 12-15
 • Vecka 49 fredag 6 december: klockan 12-15
 • Vecka 50 fredag 13 december: klockan 12-15
 • Vecka 51 fredag 20 december: klockan 13-15

 • Vecka 2 fredag 10 januari: klockan 12-15
 • Vecka 3 torsdag 16 januari: klockan 13-15

Handledare