Handledning på Språkverkstaden

När du bokar tid för handledning på Språkverkstaden vill vi veta vad du önskar hjälp med, vilken typ av uppgift du arbetar med och vilket ämne du läser.

För att kunna förbereda handledningen på bästa sätt är det viktigt att vi får veta vad du behöver hjälp med i god tid. Om du till exempel vill ha hjälp med en skrivuppgift behöver vi ha din text i god tid före besöket. Det är då även bra om vi får tillgång till instruktionerna för skrivuppgiften. Inför besöket hos Språkverkstaden – tänk på följande:

  • Försök formulera det du vill ha hjälp med
  • Läs uppgiftsinstruktionerna (mejla dem gärna i förväg eller ta med vid besöket).
  • Mejla eventuell text senast 1 dygn före besöket.

Bra att veta

Hjälp till självhjälp

Handledningen i Språkverkstaden är ett inlärningstillfälle. Med hjälp av de råd du får under handledningen ska du sedan själv kunna jobba vidare med din text eller muntliga presentation.

Ännu ingen skriven text eller muntlig presentation?

Det går också bra att komma till Språkverkstaden alldeles i början av en kursuppgift. Kanske behöver du bara hjälp att komma i gång med uppgiften eller vill diskutera dispositionen?

Ibland hänvisar vi dig vidare

Ett besök i Språkverkstaden kan också leda till att vi hänvisar dig vidare. Vi kan t.ex. tipsa om kurser som du kan gå eller lämplig litteratur som du kan läsa på egen hand.

Språkverkstaden examinerar inte

Vi ”godkänner” eller examinerar aldrig några kursuppgifter. Det gör din lärare på kursen. Språkverkstadens roll är i stället att fungera stödjande när det gäller din muntliga eller skriftliga utveckling. 

Vi hjälper dig med
  • att komma i gång
  • att hitta rätt stilnivå
  • struktur och disposition
  • språkriktighet och tydlighet
Senast uppdaterad: 2021-05-04