Stöd och service vid Campus Gotland

Bildobjekt

Vi hjälper dig!

Har du frågor om antagning, registrering och tentor? Kontakta studieadministrationen!
Har du frågor om studier och karriär? Kontakta studie- och karriärvägledningen

Några genvägar:

Regler och rättigheter

Studenter (regler bild)

Vilka regler gäller för mig som student? Vilka rättigheter har jag? Vad innebär lika villkor? Vart vänder jag mig om jag har frågor eller behöver stöd och hjälp med sådant som rör min arbets- och studiemiljö? Regler och rättigheter för dig som student.

Senast uppdaterad: 2023-04-27