Återvinning på Campus Gotland

Återvinning på Campus Gotland

Studenter, anställda och besökare på Campus Gotland uppmanas att lämna och sortera sitt skräp vid någon av våra 17 återvinningsstationer som finns utplacerade i alla byggnader på Campus (A-, B-, C-, D-, E-, resp F-huset).

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tidning till återvinning händer något stort. Den gamla kapsylen kan förvandlas till plåt för bilkarosser. Gårdagens tidning blir morgondagens. Naturens råvaror används igen och massor med energi sparas. På så vis hjälps vi alla åt att skapa en bättre värld att leva i.

... för att öka materialåtervinningen har vi tagit bort papperskorgarna i föreläsningssalarna. Vi ber dig att använda återvinningsstationerna istället!

Konsumera hållbart

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Klicka för större bild

Källa Naturskyddsföreningen

Avfallstrappan
  • Minimera - Behöver du verkligen köpa det? Undvik onödigt skräp och spara samtidigt pengar. 
  • Återanvänd - Innan du kastar något, tänk efter om du kan använda det för ett annat syfte. 
  • Återvinn så mycket som möjlig efter att du minskat och återanvänt.

Så här sorterar du

Returpapper
Returpapper

Dags- och veckotidningar - tidskrifter - kataloger - reklamblad - broschyrer - pocketböcker - skriv-/ritpapper 

Kuvert och inbundna böcker läggs i kärlet för brännbart. Papperskassar, kartonger och liknande läggs i kärlet för pappersförpackningar.
Kompost
Kompost

Matrester - frukt -grönsaker - äggskal - kaffefilter med sump - tepåsar - ofärgade servetter/ofärgat hushållspapper - engångsmuggar från restaurangen
Pappersförpackningar
Pappersförpackningar

Pasta/mjölk/juicepaket - papperspåsar - skokartonger - toarullar - wellpapplådor

Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större. Kuvert läggs i kärlet för brännbart. Tidningar, reklamblad och liknande läggs i kärlet för returpapper.
Returflaskor och burkar
Returburkar/returflaskor

Burkar - flaskor

Alla burkar och flaskor med pantmärke kan även pantas i en pantautomat eller på något av alla de ställen som tar emot pantförpackningar!
Glas
Glas

Flaskor - burkar - glas

Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem efter respektive material. Returflaskor lämnas mot pant i butik eller i kärlet för returburkar/returglas.
Metallförpackningar
Metallförpackningar

Konserver - sprayburkar (tomma) - tuber - kapsyler - lock

Returburkar lämnar du i kärlet för Returburkar/returglas.
Plastförpackningar
Plastförpackningar

Flaskor - burkar - plastpåsar - refillpaket - plasttuber - plastlock - chipspåsar - frigolit

Ta av korkar och lock. Töm din påse med plastförpackningar i behållaren så att de ligger var för sig. Det underlättar senare i återvinningen.
Returflaskor lämnar du i kärlet för Returburkar/returflaskor.

Batterier
Batterier

Alla sorters batterier                                           
Elektronik
Elektronik

Produkter med sladd/batteri - ingående komponenter/utrustningsdelar

Elektronik får inte slängas i brännbart.
Brännbart
Brännbart

Inbundna böcker - pärmar - kuvert - färgat papper - CD-skivor - OH-film - post-it lappar - trasigt porslin - plastbestick - disktrasor - snus - snören - blomkrukor av plast - stearinljus

Vill du återvinna större grejer? Åk till Återvinningscentralen som ligger här.