Checklista inför nya jobbet

Checklista inför nya jobbet (bild)

Grattis till nya jobbet! Innan du skriver på kontraktet finns det några saker som du och din arbetsgivare ska komma överens om. Dina arbetsvillkor och lön till exempel.

Finns det kollektivavtal?

Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du ett bra grundskydd med flera förmåner. Kollektivavtalet reglerar alla viktiga frågor som till exempel arbetstid, semester, sjuklön, ledighet, uppsägningstid och pension. När du har kollektivavtal kan ditt anställningsavtal hållas kort. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal blir anställningsavtalet desto viktigare.

Anställningsavtal

I anställningsavtalet ska det framgå vilken befattning du ska ha, arbetstider, semester, samt din lön och när den betalas ut med mera. Anställningsavtalet är din säkerhet om arbetsgivaren inte skulle leva upp till vad man lovat dig. Därför är det viktigt att avtalet är underskrivet av både arbetsgivaren och dig senast samma dag som du börjar din anställning.

Arbetsförmedlingen har en kort checklista för vad som bör finnas med i ditt anställningsavtal.

Anställningsform

Det ska framgå vilken anställningsform du har. Du kan ha en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning, till exempel ett vikariat eller vara timavlönad. 

Normalt sett kan du inte säga upp dig från en tidsbegränsad anställning. Därför kan det vara bra att komma överens med arbetsgivaren om en uppsägningstid ifall du till exempel har ett vikariat, eller ett sommarjobb. 

Timanställning är ingen lagstadgad anställningsform. Trots det använder sig många arbetsgivare av definitionen timanställning. Tänk på att om du är timavlönad har du inte rätt till sjukpenning om du till exempel blir sjuk mellan arbetspassen. Du får enbart ersättning för de dagar du kan bevisa att du var inbokad för arbete. Timanställning är alltså ett osäkert sätt att arbeta på i och med att du ofta inte vet när och hur mycket du ska arbeta då den faktiska arbetstiden bestäms efter arbetsgivarens behov.

Lön

Ett nytt jobb bör alltid ses som en möjlighet att förbättra din lön. Se också till att få rätt lön på första jobbet efter examen. En för låg första lön är svår att rätta till i efterhand, med risk för att halka efter lönemässigt under hela karriären. Det är din kompetens och ditt ansvar, tillsammans med prestationer, som ska avgöra din lön. Tänk på att det generella lönegapet mellan män och kvinnor börjar redan vid första jobbet och har effekt på livslönen där det inom vissa professioner kan skilja många miljoner under ett helt arbetsliv. För att få en idé om vart du ska ligga i lönenivå kan du ta del av aktuell lönestatistik.