Innovation Day 2018 på Campus Gotland

Den 5 december anordnas Innovation Day av Uppsala universitet, Science Park Gotland (SPG) och forskningsprojektet "Mellan kartan och besökarens erfarenheter" inom ramen för Hållbara besök. Innovation Day är dagen där du som student har möjlighet att vara med och lösa viktiga samhällsutmaningar.

Under en hel dag kommer vi att i grupper arbeta med en av de stora samhällsutmaningarna, nämligen hållbarhet. Syftet för dagen är att hitta nya idéer för hur man kan skapa hållbarhet inom en fråga som är väldigt viktig för Gotland: destinationsutveckling och kryssningsturism. Frågan som du som student ställs inför under dagen är: hur kan vi skapa hållbar kryssningsturism i Visby?

Under dagen kommer du att arbeta i tvärvetenskapliga grupper, där varje student får bidra med just sin kompetens. När alla kompetenser samarbetar kan man hitta verkligt nya och kreativa lösningar. Du kommer att få arbeta med verkliga utmaningar från företag och organisationer på Gotland som verkar inom kryssningsturismen, med hjälp av den så kallade Design Thinking-metodiken. Du kommer att få en introduktion till detta, och under dagen få vägledning och stöd. I Design Thinking ingår både att genom intervjuer och observationer förstå människors perspektiv och situation, samt att skapa prototyper för de lösningar man kommer på. Design Thinking är en vanligt förekommande metodik, som används av företag och organisationer världen över. I slutet av dagen kommer ni gruppvis att presentera era förslag för varandra.

Vad får du som student?

Vill du använda dina kunskaper för att möta samhällsutmaningar? Är du engagerad och vill arbeta med innovationer? Vill du lära känna likasinnade studenter, företag och organisationer för fortsatt samarbete? Vill du lära dig en metod för att hitta kreativa lösningar genom tvärvetenskapligt arbete? Vill du få en förståelse för lokalsamhället Gotland och de utmaningar Gotland står inför? Delta i Innovation Day 2018, och du får allt detta:

  • Inblick i komplexa samhällsproblem och hur du med din utbildningsbakgrund kan bidra till att lösa dem
  • Övningar tvärvetenskapligt samarbete och hur du kan nyttja mångfald konstruktivt
  • Förståelse för hållbarhet som en systematisk relation mellan en ekologisk, ekonomisk och samhällelig dimension samt hur du kan implementera ett hållbarhetsperspektiv i praktiken.
  • Förståelse för lokalsamhället Gotland, och vilka möjligheter och utmaningar som finns här
  • Övning i metoden Design Thinking, som används inom alla olika branscher i arbetslivet
  • Kontaktnät både med presumtiva, samhällsengagerade arbetsgivare och likasinnade studenter, för fortsatt samarbete
  • Fika och lunch.

Moderator för Innovation Day 2018

Ulrika Persson-Fischier är forskare och programansvarig för universitetets masterprogram i Hållbar destinationsutveckling. Ulrika leder Innovation Day på Campus Gotland.

Dagen sker i samverkan mellan Campus Gotland och Science Park Gotland (SPG) och forskningsprojektet "Mellan karta och besökarens erfarenheter" inom ramen för Hållbara besök. SPG har till uppgift att ge stöd åt nyföretagare med kunskapsintensiva, teknikintensiva och innovativa affärsidéer. Inriktningen på företagen i inkubatorn är till viss del en spegling av Campus Gotlands utbildningar. Läs mer om Science Park Gotland

Vad är Design Thinking

Design Thinking är en modell som utvecklades vid Stanforduniversitetet och nu används internationellt. Metoden är särskilt lämplig för att hitta lösningar ur slutanvändarens perspektiv. Istället för att titta på generella lösningar tittar man inom Design Thinking på det lokala fallet och de specifika omständigheterna ur användarens synvinkel.

Se filmen nedan för att få en visuell bild av vad Design Thinking är.

Senast uppdaterad: 2023-09-15