Med anledning av kriget i Ukraina

Uppsala universitet står bakom Sveriges regerings kraftfulla fördömande av Rysslands invasion av Ukraina. Mer information på universitetets centrala sida.

Det försämrade säkerhetsläget 

På Krisinformation.se hittar du samlad information från svenska myndigheter om vad vi vet just nu och om hur du kan hantera eventuell oro. Det försämrade säkerhetsläget i vår omvärld på Krisinformation.se

Stöd för studenter och medarbetare

Såvitt vi vet finns inga studenter eller medarbetare från Uppsala universitet i Ukraina just nu. Vi förstår att det är upprörande tider för många och vi vill påminna om det stöd som universitetet kan bidra med.

Stöd för studenter

Studenthälsan kan erbjuda samtalsstöd för studenter. 

Universitetskyrkan erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.

Vanliga frågor och svar med anledning av händelserna i Ukraina.

Stöd för medarbetare

Företagshälsovården kan erbjuda professionellt stöd för medarbetare som upplever stress och psykisk oro i samband med dessa händelser:

Information till medarbetare angående invasionen av Ukraina.

Information om coronaviruset

Från och med 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, meddelar Folkhälsomyndigheten.

  • Du bör dock fortfarande stanna hemma vid symptom (till exempel halsont, snuva, täppt näsa, feber, hosta).
  • Du som är ovaccinerad löper större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör du som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. 
  • Du som har möjlighet bör följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera dig.

På Krisinformation.se finns en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu.

Senast uppdaterad: 2022-05-24